Valtionhallinto 14.12.2023

Helsingille erityisvalmius koota pelastustoimen voimavarat kansainvälisen avun vastaanottamiseksi

Helsingin kaupungille on annettu erityisvalmius pelastustoimen kansainvälisen avun vastaanottamiseksi. Valtioneuvosto antoi asetuksen tällaisen avun kokoamisesta, jossa avun koordinoija voi tilanteen vaatimalla tavalla hyödyntää muiden hyvinvointialueiden pelastuslaitosten voimavaroja.

Pelastustoimen kansainvälisen avun vastaanottamiseen liittyviä tehtäviä ovat esimerkiksi kansainvälisten muodostelmien vastaanottojärjestelyt kuten huolto-, viestintä-, majoitus- ja logistiikkatehtävät. Jokaisella hyvinvointialueella tulee olla valmius kansainvälisen avun vastaanottamiseen liittyviin käytännön toimiin. Kansainvälisen avun vastaanottaminen edellyttää isäntämaan tukea, joka sisältää myös valmiuden käynnistää tarvittavat toimenpiteet Suomeen tulevan kansainvälisen avun koordinoimiseksi.

Asetuksen mukaan Helsingin kaupungin järjestämisvastuulle kuuluu jatkossa pelastustoimen järjestämislain mukainen pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun vastaanottamisen edellytyksenä oleva erityisvalmius. Näin turvataan paremmin valmius koordinoida ja vastaanottaa valtakunnallisesti Suomeen tulevaa kansainvälistä apua.

”Tehtävän kokoaminen varmistaisi valtakunnallisesti valmiuden ottaa vastaan koordinoidusti kansainvälistä apua harvoin ja yllättäen syntyvissä tilanteissa, kuten esimerkiksi suurissa maastopaloissa. Tehtävän kokoaminen on välttämätöntä myös tämän tyyppisten tehtävien vaativuuden ja suurten kustannusten perusteella”, kertoo lainsäädäntöneuvos Annika Parsons sisäministeriöstä.

Kukin hyvinvointialue vastaa kuitenkin tehtäviensä rahoituksesta ja ne ovat velvollisia korvaamaan kootusta tehtävästä ja siihen kuuluvista palveluista ja muista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

Asetus tulee voimaan 1. tammikuuta 2024. Asetuksen 1 §:ssä tarkoitettu erityisvalmius on saatettava asetuksen mukaiseksi viimeistään 31.12.2024.

Lähde: Sisäministeriö

Lue lisää