Valtionhallinto 7.10.2015

Kansalla heikko luottamus päättäjiin ja turvallisuuteen

FinnHEMS-kopteri Vantaan tukikohdassa.

FinnHEMS-kopteri Vantaan tukikohdassa.

Eduskunta keskittyy liikaa ulkomaiden ongelmien ratkaisemiseen eikä huolehdi riittävästi suomalaisten turvallisuudesta. Tämä käy Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tutkimuksesta, jossa kartoitettiin kansalaisten turvallisuuden tunnetta.

”Tutkimustulos kertoo huolestuttavasti jonkinlaisesta epäluottamuksesta. Kokevatko ihmiset, että heidän pitää selviytyä ja pärjätä itse, vai ennemmin, että palvelujen saatavuuteen ja määrään ei kiinnitetä huomiota?” tutkija Tuula Kekki kysyy.

Tutkimus perustuu 3000 ihmisen puhelinhaastatteluihin, jotka Suomen Kyselytutkimus Oy teki helmi-huhtikuussa 2015.

Kekin rooli tutkimuksessa oli tehdä kysymykset ja analysoida aineistot. Hän teki myös haastatteluja. Tutkimuksen tulokset yllättivät hänet.

”Kyllä ne yllättivät. Vain joka kolmas oli sitä mieltä, että Suomesta ja suomalaisten asioista pidetään riittävästi huolta tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Olimme me aika ihmeissämme kun saimme huhtikuun lopulla tulokset.”

Tutkimukseen vastanneista 51 prosenttia oli sitä mieltä, että eduskunta panostaa liikaa muiden maiden asioista ja ongelmista huolehtimiseen. Vain reilun kolmanneksen mielestä eduskunta huolehti riittävästi Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta.  Kekki näkee, että tutkimustulos kertoo koventuneesta yhteiskunnallisesta ilmapiiristä.

Hän kertoo, että tutkimuksen haastattelijat saivat positiivista palautetta kyselyyn vastanneilta.

”Ihmiset olivat olleet iloisia ja tyytyväisiä, että näitä asioita kysytään. Heillä oli tarve päästä lausumaan näistä asioista mielipiteensä. Onko somekirjoittelu sitten ollut ainoa kanava, jonka kautta tätä huolta on saatu tuotua esille?”

Kekin mukaan kansalaisten huoli saatiin tutkimuksen myötä näkyväksi. Hänen mielestään tärkeää olisi päästä kuuntelemaan tarinoita vastausten takana.

”Mistä ne johtuvat? Epäluottamus on todellinen tunne näillä ihmisillä, vaikka poliitikot sanoisivat, ettei siihen ole aihetta.”

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että korkeasti koulutetut olivat vähemmän huolestuneita kuin vähän koulutetut. Kekki ehdottaa, että epäluottamusta saattaisi hälventää esimerkiksi poliitikkojen työn tuominen näkyvämmäksi.

Tutkimus tehtiin viime keväänä. Kekki arvelee, että ihmisten huoli saattaisi olla aikaisempaakin kovempi, jos tutkimus tehtäisiin nyt, turvapaikanhakijoiden virratessa Suomeen.

KAAVIO
SPEKin tutkimuksen tuloksia.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Jussi Helttunen ja SPEK

Lue lisää