Valtionhallinto 21.9.2023

Kimmo Kohvakka jatkaa pelastusylijohtajana myös seuraavan viisivuotiskauden

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka aloitti pelastusylijohtajana vuonna 2018.

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka aloitti pelastusylijohtajana vuonna 2018.

Kimmo Kohvakka jatkaa pelastusylijohtajana myös seuraavan viisivuotiskauden. Valtioneuvosto nimitti hänet virkaan ajalle 1.11.2023–31.10.2028.

Kimmo Kohvakka on toiminut sisäministeriön pelastusylijohtajana vuodesta 2018 lähtien. Aiemmin Kohvakka on toiminut Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtajana ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä sekä Keski-Uudenmaan ja Helsingin pelastuslaitoksilla eri tehtävissä.

”Toimintaympäristön muutokset haastavat yhteiskunnan turvallisuusjärjestelmiä tällä hetkellä voimakkaasti. Yhteiskunnan rakenteelliset muutokset, teknologian kiihtyvä kehitys, ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt sekä turvallisuustilanne Euroopassa vaikuttavat kaikki myös pelastustoimen vaatimuksiin. Olen erittäin tyytyväinen, että voin jatkaa yhdessä henkilöstömme, alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa työtä pelastustoimen, väestönsuojelun, alueellisen varautumisen ja hätäkeskustoiminnan kehittämiseksi,” Kohvakka toteaa

Sisäministeriön pelastusosasto johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palveluiden saatavuutta ja tasoa. Osasto huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista sekä kehittää eri ministeriöiden ja toimialojen yhteistoimintaa pelastustoimessa. Pelastusosasto neuvottelee hyvinvointialueiden kanssa vuosittain niiden järjestämisvastuuseen kuuluvien pelastustoimen tehtävien toteuttamisesta.

Pelastusylijohtaja toimii pelastusosaston osastopäällikkönä ja johtaa osaston toimintaa. Osastopäällikkö vastaa toimialan säädösvalmistelun johtamisesta, hallinnonalan virastojen ja pelastustoimen ohjaamiseen liittyvien tehtäväkokonaisuuksien tuloksellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta sekä ministeriölle kuuluvasta pelastustoimen kansainvälisestä yhteistyöstä ja toimialan yleisestä kehittämisestä.

Lähde: Sisäministeriö

Lue lisää