Valtionhallinto 8.4.2022

Lakimuutokset lausunnolle — Pelastusopisto voisi päättää toisessa EU-valtiossa hankitun ammattipätevyyden hyväksymisestä Suomessa

Pelastajaopiskelijoita Pelastusopiston harjoitusalueella. Lakimuutoksen jälkeen Pelastusopisto voisi päättää toisessa EU- tai ETA-valtiossa hankitun ammattipätevyyden hyväksymisestä Suomessa.

Pelastajaopiskelijoita Pelastusopiston harjoitusalueella. Lakimuutoksen jälkeen Pelastusopisto voisi päättää toisessa EU- tai ETA-valtiossa hankitun ammattipätevyyden hyväksymisestä Suomessa.

Pelastuslakiin ja Pelastusopistosta annettuun lakiin kaavaillaan muutoksia muun muassa pelastustoiminnan johtamiseen, asuntojen paloturvallisuuteen ja pelastusalan ammattipätevyyden hyväksymiseen.

Sisäministeriön tiedotteen mukaan esitysluonnos muutoksista on lähtenyt lausunnolle. Lausuntokierros kestää 20. toukokuuta asti.

Toimivaltuudet jo ennen onnettomuutta

Pelastuslakiin ehdotetaan lisättäviksi säädökset pelastustoiminnan yhteistyöalueella tapahtuvasta pelastustoiminnan johtamisesta, avun antamisesta sekä valtakunnallisesta johtamisesta ja suunnittelusta.

Pelastustoiminnan johtajan toimivaltuuksia ehdotetaan muutettavaksi siten, että niitä voitaisiin käyttää jo ennen onnettomuutta, jos onnettomuusuhka on ilmeinen. Pelastustoiminnan tilannekuvatoimintaa, ja sitä koskevia tiedonsaantioikeuksia, ehdotetaan täsmennettäviksi.

Muutoksia palovaroittimien hankintavelvollisuuteen

Pelastuslakiin ehdotetaan muutoksia asuntojen palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvollisuuteen. Lisäksi pelastuslaitoksen valvontatehtäviä koskevaa sääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi. Esityksellä lisättäisiin lakiin myös säännökset siviilivalmiusneuvottelukunnasta. 

Pelastusopisto päättää ammattipätevyyden hyväksymisestä

Lisäksi Pelastusopistosta annettua lakia ehdotetaan muutettaviksi siten, että Pelastusopisto voisi päättää toisessa EU- tai ETA-valtiossa hankitun ammattipätevyyden hyväksymisestä Suomessa. Hyväksytty ammattipätevyys mahdollistaisi toimimisen joko pelastuslaitoksen päätoimisen miehistön, alipäällystön ja päällystön virassa tai tehtävässä, nuohoojana tai hätäkeskuspäivystäjänä. 

Ehdotetut muutokset tulisivat voimaan vuoden 2024 alussa.

Lähde: sisäministeriö

Kuva: Akseli Muraja

Lue lisää