Valtionhallinto 29.12.2015

Leinonen Etelä-Suomen aviin: ”Haluan olla vaikuttamassa uudistukseen”

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa, nyt virkavapaalla. Sähköposti: mirafoni112@gmail.com

Mira Leinonen työskentelee pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa, nyt virkavapaalla. Sähköposti: mirafoni112@gmail.com

Poliisihallituksen projektipäällikkö Mira Leinonen on valittu pelastusylitarkastajan vakinaiseen virkaan Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Tällä hetkellä Poliisihallituksessa Kejo-hankkeen projektipäällikkönä työskentelevän Leinosen pesti alkaa helmikuun 2016 alussa.

”Tehtävänkuva on mielenkiintoinen, ja pelastustoimessa on käynnistymässä melkoinen myllerrys. Näen, että valtion pelastusviranomaisen paikat ovat näköalapaikkoja myös uudistukseen. Haluan olla vaikuttamassa siihen”, Leinonen perustelee kiinnostustaan paikkaan.

Leinonen näkee, että tulevien sote- ja itsehallintoalueiden synnyssä aluehallintovirastojen pitäisi olla tietoa kokoavia tahoja, jotka tuottavat sisäministeriölle valtakunnallista tilannekuvaa siitä, missä pelastustoimessa mennään.

Tulevalta työltään hän odottaa eniten pääsyä kehittämään asioita.

”Odotan, että pääsen upottamaan kädet saveen ja töihin, työstämään uusia juttuja.”

Leinonen on valmistunut insinööriksi palopäällystön koulutusohjelmasta. Hän on alan aktiivi, joka on näkyvästi mukana myös kansainvälisessä järjestötoiminnassa. Leinonen on kansainvälisen Pelastusalan naiset -komission puheenjohtaja.

”Kun työhaastattelussa kysyttiin mielipidettäni alan eri asioihin, oli helppo sanoa, että kannattaa lukea vaikka pari Pelastustietoa. En ole niin sanotusti pitänyt kynttilää vakan alla”, Mirafoni-palstaa kirjoittava Leinonen naurahtaa.

Leinonen on nyt virkavapaalla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta, jossa hän toimi niin ikään pelastusylitarkastajana. Käytännössä sama virka, mutta uudessa paikassa on Leinoselle tervetullut muutos.

”Koen, että Etelä-Suomen avin alue on enemmän minua, kun olen Anjalasta kotoisin. Virkapaikka tulee olemaan Hämeenlinna, mutta asun Tampereella. Työnkuva on aika liikkuva. Siihen sisältyy paljon pelastuslaitosyhteistyötä ja olemassa olevien lakisääteisten tehtävien hoitamista”, Leinonen kuvailee.

”Valtakunnan keskeinen osaaja”

Virka, johon Leinonen valittiin, oli haussa marraskuussa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtaja Kimmo Kohvakka kertoo, että virka ei ole uusi, vaan kehitetty pelastustarkastajan virasta.

”Pienessä virkamiesjoukossa tehtävien jatkuvasti muuttuessa vaativammiksi, oli selkeästi tarvetta kehittää toimenkuvaa niin, että kyseessä on toimenkuvaltaan pelastustarkastajan virkaa laajempi ja vaativampi tehtävä.”

Hakijoita virkaan oli alun perin 26, mutta yksi hakija vetäytyi hausta. Kohvakka on erittäin tyytyväinen hakijajoukon laadukkuuteen ja monitaitoisuuteen.

”Hirveän laaja joukko ei pysty hakemaan virkaa, koska on luonnollista, että me arvotamme pelastustoimen kentän syvällistä tuntemusta. Tehtävänkuvaan sisältyy keskeisesti erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden problematiikka. Se varmasti oli omiaan tarkentamaan hakijajoukkoa, mutta olen tyytyväinen otokseen.”

Kohvakka kertoo, että virkaan haettiin ihmistä, joka olisi vahvasti kehittämisorientoitunut.

”Kaikki meidän harvalukuiset virat ja tämäkin virka ovat hyvin voimakkaasti kehittämistehtäviä, joissa sekä saa että pääsee pohtimaan vahvasti tulevaisuutta, ja tekemään valtion pelastusviranomaisen näkökulmasta niitä tehtäviä, joita ministeriö ohjauksessaan meille antaa.”

Kohvakka sanoo, että Leinosen laaja osaaminen oli valinnan kannalta keskeistä.

”Hänellä on aikaisempaa taustaa aluehallinnon problematiikasta, ja hän on tehnyt moniviranomaiskentässä merkittävää kehittämistyötä. Hän on myös valtakunnan keskeisiä osaajia erityisvaarallisten kohteiden osalta.”

Teksti ja kuva: Kaisu Puranen

 

Lue lisää