Valtionhallinto 17.11.2022

Pelastajakoulutuksen määrän lisäämiseen valmisteluun jälleen lisää rahaa – mittavaan EU:n rahoittamaan CBRN-hankkeeseen varataan rahaa

Pelastajakoulutuksen määrän lisäämiseen panostetaan.

Pelastajakoulutuksen määrän lisäämiseen panostetaan.

Ensi vuoden valtion talousarvion täydennyksessä esitetään 400000 euron lisäystä, jolla turvataan hyvinvointialueiden pelastustoimien ohjauksen lisäresurssitarpeet. Ensi vuoden talousarvioon esitetään kokonaan kehyksen ulkopuolista, EU:lta saatavaa määrärahaa, noin 60 miljoonaa euroa liittyen EU:n pelastuspalvelumekanismin mukaiseen CBRN-varastointiin. CBRN-hanke käynnistyy, mikäli EU myöntää kyseessä olevan määrärahan. Rahoitus varataan ensin kansalliseen budjettiin, mutta rahoitus tulee täysimääräisesti EU:lta.

Euroopan komissio käynnisti vuoden 2019 lainsäädäntöpäivityksen jälkeen EU:n tasoisten avustusvalmiuksien rakentamisen jäsenvaltioidensa kanssa. Uudet valmiudet mahdollistavat avunannon tilanteissa, joissa jäsenvaltion omat voimavarat tai eurooppalaisen hätäapureservin kapasiteetit eivät enää riitä. Näihin rescEU-kapasiteetteihin kuuluu lentosammutukseen, lääkinnällisiin evakuointeihin, lääkinnälliseen varastointiin ja kenttäsairaaloihin liittyvää suorituskykyä. Tähän liittyy myös kemiallisiin, biologisiin, säteily- ja ydinuhkiin varautuminen varastointikapasiteetin vahvistamiseen.

Pelastusopistolle esitetään 510000 euron lisäystä pelastajakoulutettavamäärän lisäämisen valmisteluun. Pelastajakoulutettavamäärän lisäämisen valmistelua varten esitetään 400000 euron määrärahaa vuonna 2023 käynnistettävään uuden sammutusauton hankintaan ja 90000 euron määrärahaa pelastajakoulutettavamäärän lisäyksen edellyttämän Pelastusopiston uudelleen organisoinnin toteuttamiseen.

Ukrainan sodasta aiheutuvaan siviilipuolen materiaaliapuun esitetään viiden miljoonan euron lisäystä.

Vapaaehtoisten pelastuslentotoiminnan kattojärjestölle, Suomen Lentopelastusseuralle, esitetään 200000 euron tilapäistä avustusta vuodelle 2023.

”Venäjä on viime päivinä jälleen kiihdyttänyt iskujaan Ukrainan siviilejä kohtaan. Julmalle sodalle ei näy loppua, joten avuntarve jatkuu. Suomi on toimittanut Ukrainaan siviilipuolen materiaaliapuna muun muassa varavoimalaitteita, lääkkeitä ja majoitteita. Jatkamme avun antamista Ukrainan pyyntöjen mukaisesti. Toivon, että suomalaisten halu auttaa säilyy korkeana”, sisäministeri Krista Mikkonen sanoo.

”Pelastuspalvelut ovat tärkeitä niin normaaliaikoina kuin kriisiaikoina. Hallitus jatkaa täydentävässä talousarviossa varautumista pelastajien koulutusmäärien kaksinkertaistamiseen Suomea vaivaavan pelastajapulan ratkaisemiseksi”, ministeri Mikkonen toteaa.

Lähde: Sisäministeriö Kuva: Pelastustiedon arkisto

Lue lisää