Valtionhallinto 6.3.2015

Pelastustoimeen vaaditaan tehokkuutta

Raportin luovutustilaisuudessa 6.3.2015 työryhmän jäsenet vasemmalta: Stefan Wallin (rkp), Aino-Kaisa Pekonen (vas), Antti Rantakangas (kesk), sisäministeri Päivi Räsänen (kd), työryhmän puheenjohtaja Kari Tolvanen (kok), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) sekä työryhmän varapuheenjohtajat Mika Kari (sdp) ja Ismo Soukola (ps). Kuvasta puuttuvat työryhmän jäsenet Sauli Ahvenjärvi (kd) ja Satu Haapanen (vihr).

Raportin luovutustilaisuudessa 6.3.2015 työryhmän jäsenet vasemmalta: Stefan Wallin (rkp), Aino-Kaisa Pekonen (vas), Antti Rantakangas (kesk), sisäministeri Päivi Räsänen (kd), työryhmän puheenjohtaja Kari Tolvanen (kok), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) sekä työryhmän varapuheenjohtajat Mika Kari (sdp) ja Ismo Soukola (ps). Kuvasta puuttuvat työryhmän jäsenet Sauli Ahvenjärvi (kd) ja Satu Haapanen (vihr).

Pelastustoimen valtakunnallista ohjausta tulisi parantaa. Sen takia on arvioitava kriittisesti nykyistä pelastustoimen rakennetta. Pelastustoimen nykyinen organisointimalli ei johda resurssien tehokkaaseen käyttöön ja toiminnassa tarvittavan välttämättömän kehittämisen toteutumiseen, vaan se lisää entisestään pelastustoimen ja sen palveluiden eriytymistä.

Sisäisen turvallisuuden kokonaisuuden rakenteellista uudistamista pohtinut parlamentaarinen työryhmä toteaa, että tarkastelussa on tarkkaan arvioitava hallinnollisten sektorirajojen kokonaisvaikutusta, eikä siitä saa pois sulkea koko pelastustoimen valtiollistamistakaan. Vapaaehtoistoimintaa viranomaisten tukena on arvioitavaa laaja-alaisemmin. Pelastustoimen lisäksi siinä yhteydessä on tarkasteltava myös poliisin, maahanmuuton ja Rajavartiolaitoksen tehtäviä.

Vuoden 2017 säästöjen jälkeisessä ajassa on selvitettävä pelastustoimen resurssien välttämätön taso ottaen huomioon nopeasti muuttuva globaali turvallisuustilanne ja sen pelastustoimelle aiheuttamat välittömät kehitystarpeet. Myös pelastustoimen kasvava rooli onnettomuusturvallisuuden yleisviranomaisena varautumisessa ja onnettomuustorjunnan koordinoinnissa on huomioitava.

Pelastustoimi ensihoitopalvelun tuottajana tuo yhteiskunnalle säästöjä henkilöstön hajasijoituksen ja monipuolisen käytön ansiosta. Siksi kaikilla sote-alueilla täytyy tehdä ennakkoluuloton kustannustarkastelu ja vasta sen perusteella päätetään ensihoitopalvelun tuottamismallista. Kaikilla pelastustoimen alueilla tulee huolehtia ensivastevalmiudesta.

Lisäksi tulee selvittää kustannussäästöjen ja tehokkaan hyödyntämisen näkökulmasta erilaisten poliisin, pelastuslaitosten ja sosiaali- ja terveystoimen tilanne- ja johtokeskusten synergiahyödyt ja mahdollinen kokoaminen kuuteen hätäkeskukseen. Pelastustoimen häiriö-, kriisi- ja katastrofivalmiutta on kehitettävä nykyistä paremmin palvelemaan yhteiskunnan häiriön- ja kriisinkestoa sekä normaali- että poikkeusoloissa.

Sisäisen turvallisuuden toimijoiden hankintojen yhdistämistä on myös työryhmän mielestä arvioitava. Siihen voi kuulua pidemmällä aikavälillä myös Puolustusvoimat. Työryhmän mielestä turvallisuusalan koulutuksen yhdistämistä olisi myös syytä pohtia.

Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssitarpeita selvittänyt parlamentaarinen työryhmä luovutti raporttinsa sisäministeri Päivi Räsäselle ja oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille valtioneuvoston linnassa 6.3.2015.

Tutustu työryhmän koko raporttiin.

Teksti: Esa Aalto
Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää