Valtionhallinto 1.9.2016

Pelastustoimen lakiluonnos lähti lausunnolle

Uudet alueet rakentuvat viiden yliopistosairaalakaupungin ympärille.

Uudet alueet rakentuvat viiden yliopistosairaalakaupungin ympärille.

Luonnos pelastustoimen järjestämislaista on lähetetty lausuntokierrokselle.

Järjestämislaissa säädettäisiin muun muassa pelastuslaitosten määrästä ja pelastustoimen ohjausjärjestelmästä, kehittämisestä ja valvonnasta.

Koska pelastuslaitokset siirtyvät kunnilta maakunnille, niiden rahoitus tulisi jatkossa valtion budjetista.

Valtion rooli siis korostuu maakunnallisessa pelastustoimessa.

”Silloin valtiovallalla on mahdollisuus vaikuttaa pelastustoimen tasoon ja strategisiin valintoihin. Maakunnalliselle itsehallinnolle jää toki paljon vastattavaa, vaikka kehityksen voi nähdä olevan liikahdus valtion suuntaan. Suoranaista valtionhallintoa, jossa sisäministeriöllä on selkeä ohjausvalta, lakiin ei tule”, kertoo pelastusylijohtaja Esko Koskinen.

Lakiluonnokseen on kirjoitettu myös, että pelastustoimintaa mitoitettaisiin entistä paremmin riskinarvioinnin ja palvelujen tarpeen perusteella.  Ylijohtajan mielestä toiminta ei tällä hetkellä ole riittävästi riskiperusteista.

Lakiluonnoksen mukaan pelastustoimen järjestäisivät jatkossa samat viisi yliopistollista keskussairaalaa ylläpitävää maakuntaa, jotka vastaavat ensihoidon järjestämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Suomessa on vuoden 2019 alusta alkaen viisi maakunnallista pelastuslaitosta: Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Pelastuslaitosten määrä ei vaikuta paloasemien määrään, vaan pelastustoimi on jatkossakin lähipalvelu.

Nyt lausunnolle lähtenyt lakiluonnos on virkamiesesitys. Lausuntokierros päättyy 11. marraskuuta. Tämän jälkeen hallitus päättää lopullisesta esityksestä ja antaa sen eduskunnalle. Pelastustoimen varsinaisen sisältölain eli pelastuslain uudistaminen aloitetaan syyskuussa ja valmistelun tavoitteena on, että pelastuslakiesitys lähtisi lausunnolle elokuussa 2017.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta samaan aikaan sote- ja maakuntauudistuksen kanssa.

Sisäministeriön tiedote.

Lue Esko Koskisen haastattelu uusimmasta Pelastustiedosta 6, joka ilmestyi 31. elokuuta!

Teksti: Esa Aalto

Kuvitus: Peter Bange

Lue lisää