Valtionhallinto 29.9.2022

Pelastustoimen neuvottelukunta aloittaa – ensimmäisenä käsitellään valtakunnalliset tavoitteet

Pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille ensimmäinen tammikuuta 2023. Silloin tulee voimaan uusi, valtakunnallinen strategia.

Pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille ensimmäinen tammikuuta 2023. Silloin tulee voimaan uusi, valtakunnallinen strategia.

Pelastustoimen neuvottelukunta aloittaa toimintansa ensi maanantaina 3. lokakuuta. Valtioneuvosto asetti hyvinvointialueuudistukseen liittyvän neuvottelukunnan, jonka toimikausi kestää 31. toukokuutta 2025 saakka. Jatkossa toimikaudet ovat nelivuotisia.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja on sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä ja varapuheenjohtaja on pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka. Sisäministeriön yhteyteen perustettava pelastustoimen neuvottelukunta on osa pelastustoimen järjestämisestä annettua lakia. Neuvottelukunta koostuu sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin edustajista. Yhteensä jäseniä on 30, muun muassa kaikkien hyvinvointialueiden pelastuslaitosten johtajat. Neuvottelukunnan ensimmäisenä tehtävänä on pelastustoimen valtakunnallisten tavoitteiden käsittely.

Jatkossa neuvottelukunta käsittelee pelastustoimen lainsäädäntöä koskevia ja muita kehittämistarpeita, seuraa ja arvioi pelastustoimen järjestämisen kehitystä hyvinvointialueilla, tekee ehdotuksia pelastustoimen valtakunnallisiksi tavoitteiksi, käsittelee sisäministeriön pelastustoimea koskevat aloitteet ja hyvinvointialueiden lausunnot niihin liittyen, edistää pelastustoimen tiedonhallinnan strategisten tavoitteiden toteutumista, käsittelee muita periaatteellisesti tärkeitä pelastustoimea koskevia valtion toimenpiteitä sekä edistää pelastustoimen valtakunnallista ja alueellista yhteistyötä.

Teksti: Esa Aalto Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää