Valtionhallinto 3.6.2015

Selonteko lopulta kertoo mitä hallitus tarkoittaa

Pelastusylijohtaja Esko Koskinen toimii määräaikaisena sisäministeriön kansliapäällikkönä.

Pelastusylijohtaja Esko Koskinen toimii määräaikaisena sisäministeriön kansliapäällikkönä.

Viikon vanhan hallituksen ohjelmaa on luettu myös pelastusosastolla ja ylijohtaja Esko Koskisen näkemyksen mukaan siihen voi sisäisen turvallisuuden ja pelastustoimen näkökulmasta olla vähintäänkin tyytyväinen.

”Se on myönteinen ja kehittämishenkinen ohjelma. Sisäisen turvallisuuden merkitys tunnustetaan. Se on saanut oman asiakokonaisuutensa hallituksen ohjelmassa. Lopullisesti ohjelman sanat konkretisoituvat sisäisen turvallisuuden selonteossa sekä hallituksen toimintasuunnitelmassa.”

Hallitus lupaa sisäisen turvallisuuden selonteon vuoden 2016 toukokuun loppuun mennessä eli vuoden kuluttua. Selonteossa määritellään sisäisen turvallisuuden seurantaan soveltuvat tavoitteet ja mittarit sekä arvioidaan poliisin tehtävät ja toiminnan tavoitteet. Selontekotyössä käsitellään kattavasti myös kokonaisturvallisuuden edellyttämät eri viranomaisten yhteistoimintamenettelyt ja sisäisen turvallisuuden keskeisimmät haasteet lähitulevaisuudessa.

Koskisen mukaan myös tuleva sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenneuudistus on merkittävä asia pelastustoimelle.

”Se on pelastustoimenkin tulevan organisoitumisen kannalta tärkeä asia ja siinä yhteydessä ratkaistavaksi tulee myös meille tärkeä ensihoito.”

Hallituksen ohjelmassa todetaan, että pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinointia vahvistetaan ja parannetaan valtakunnan tason pelastusviranomaisten toimesta.

Nähtäväksi jää, miten tämä käytännössä tullaan toteuttamaan. Tätä asiaahan parlamentaarinen työryhmä painotti omassa selvityksessään, joka julkaistiin vaalien alla maaliskuussa. Tässä yhteydessä tultaneen selvittämään se, millaisessa pelastustoimen järjestelmässä tämä voidaan parhaiten toteuttaa.

Hallitus toteaa ohjelmassaan myös, että selkeytetään pelastustoiminnan ja siviiliviranomaisten johtamista sekä koordinointia laaja-alaisten uhkien torjunnassa.

Esko Koskinen näkee kirjauksen syntyneen erityisesti Talvivaaran ympäristöonnettomuuden aiheuttamien kokemusten perusteella.

”Hallitus haluaa, että laajoissa onnettomuustilanteissa johtamisvalmiudet eri viranomaisten kesken hoituvat sujuvasti. Yksityiskohdat tulevat tarkentumaan tässäkin asiassa myöhemmin.”

Hallitus haluaa myös, että pelastusalan kustannustehokkuutta ja urapolkuja kehitetään uudistamalla koulutusjärjestelmää sekä kehittämällä sopimuspalokuntajärjestelmää.

”Palvelut pitää jatkossa tuottaa taloudellisesti ja tehokkaasti. Nähtäväksi jää, mitä kuntasäästöt vaikuttavat pelastustoimeen. Moni varmasti miettii, mitä tarkoittaa maininta sopimuspalokuntajärjestelmää kehittämällä.”

Koskinen ei usko, että se tarkoittaa vakinaisen väen vähentämistä lisäämällä sopimuspalokuntien toimintaa.

”Sopimuspalokunnat ovat tärkeä osa pelastustoimen järjestelmää, mutta kyse on pelastustoimen kokonaisuudesta, jossa kaikilla on tärkeä osa kehittämisessä. Ei tässä aleta luoda vastakkainasettelua.”

”Koulutusjärjestelmän uudistamisen avulla pelastajille luodaan myös entistä paremmat urapolkumahdollisuudet”, Koskinen toteaa hallitusohjelman kirjauksesta.

Esko Koskinen kantaa huolta siitä, että esimerkiksi laajoissa, eri hallinnonalojen säästämistoimissa ei tingitä rakennusten turvallisuudesta, esimerkiksi paloturvallisuusvaatimuksista.

Sisäministerinä aloittanut Petteri Orpo (kok.) tapaa pelastusosaston johdon ja henkilöstön ensi maanantaina.

Teksti ja kuva: Esa Aalto

Lue lisää