Valtionhallinto 1.9.2023

Valtiovarainministeriö odottaa sisäministeriöltä esityksiä kärkihankkeista – koulutusmäärän lisäykseen tarvitaan riittävä rahoitus

Pelastajaopiskelijat harjoittelemassa Pelastusopistolla.

Pelastajaopiskelijat harjoittelemassa Pelastusopistolla.

Valtiovarainministeriön ja sisäministeriön välisissä budjettineuvotteluissa ensi viikolla käydään tiiviit keskustelut myös pelastustoimen rahoitusratkaisuista.

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä pelastustoimi sai osakseen kylmää kyytiä. Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan määrärahoihin esitetään 83 miljoonan euron säästöä. Myös Pelastusopiston rahoitusta vähennettäisiin. Sisäministeriö esittää toimintamenoihin 121 miljoonaa euroa, joka on noin neljä miljoonaa euroa valtiovarainministeriön esitystä suurempi. Yksistään Pelastusopiston toimintamenoihin sisäministeriö esittää seitsemän miljoonaa euroa enemmän kuin valtiovarainministeriön ehdotuksessa.

Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä sanoo, että budjettiehdotus perustuu paitsi viime keväänä tehtyyn tekniseen julkisen talouden suunnitelmaan, myös hallitusohjelmaan, jossa pelastustoimea koskevat asiat kirjattiin resursoimatta niitä. Eikä valtiovarainministeriön esitykseen ole juurikaan tehty harkinnanvaraisia lisäyksiä.

”Olemme yksinomaan noudattaneet hallitusohjelmaa”, Niemelä sanoo.

”Myöskään Pelastusopiston lisärahoituksen tarvetta ei ole tästä syystä otettu huomioon budjettiehdotuksessa. Hallitusohjelmassa koulutusmäärän lisäystarve on todettu tekstissä, mutta siihen ei ole osoitettu rahoitusta.”

Niemelä sanoo, että ensi viikolla käytävissä ministeriöiden välisissä neuvotteluissa nämä asiat nousevat esille.

”Koulutustarve on varmasti kärkipäässä, kun rahoituksen lisäpanostuksia kohdennetaan.”

Valtiovarainministeriö on pyytänyt sisäministeriöltä listaa kärkihankkeista, ja Niemelä otaksuu, että pelastajakoulutuksen lisäystarve on yksi niistä. Lopulta budjettiriihessä syyskuun puolivälissä tehdään poliittiset päätökset.

Pelastusjohtajat keskustelivat äskeisessä kokouksessaan Turussa myös ajankohtaisesta tilanteesta, ja puheenjohtaja Harri Setälä tulkitsee tuntojen olevan pettyneitä.

”Pelastustoimella on jo olemassa rahoitusvaje ja hyvinvointialueilla on tiukka talous. Pelastajapulan vakavuus on kansallisesti tunnustettu ja siihen toivoisi nyt ratkaisua. Hyvinvointialueiden pitää pystyä myös palkkaamaan uutta väkeä. Toivottavasti tilanteeseen saadaan vielä korjaus.”

Tekst: Esa Aalto Kuva: Akseli Muraja

Lue lisää