Pelastustoimi 5.10.2018

Video: Kimmo Kohvakka haluaa tiivistää alan yhteistyötä

Uusi pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka aloittaa työssään ensimmäinen marraskuuta. Nyt hän toimii  Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtajana.

Pelastusylijohtajan kausi kestää viisi vuotta. Kohvakka sanoo, että nyt alkaa tiukka perehtyminen alan eri ulottuvuuksiin.

”On varmasti käytävät läpi koko alan kenttä ja keskusteltava eri tahojen kanssa, ja muodostaa sen jälkeen käsitys siitä, mitkä ovat kiireellisimpiä asioita.”

Hän uskoo, että kulloisenkin pelastusylijohtajan ote näkyy tavalla tai toisella. Omalla kaudellaan hän haluaisi tiivistää alan yhteistyötä.

Pelastustiedon videolla Kohvakka vastaa myös kysymykseen sotatieteen maisterin tutkinnostaan.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Sisäministeriö

Lue lisää