Ensihoito 30.8.2023

ALS-kursseja tarjoavat nyt kurssikeskukset

ALS (Advanced Life Support)- kurssit ovat kahden päivän mittaisia akuuttihoidon täydennyskoulutuksia lääkäreille ja hoitajille. Elvytykseen liittyviä ALS-kursseja on järjestetty Suomessa vuodesta 2015. Aluksi kouluttajiin kuului muualta Euroopasta haalittuja vierailevia tähtiä, mutta viime vuosina on kursseja pystytty järjestämään kotimaisin voimin.

Aiemmin ALS-kursseja on järjestänyt EMA Finland -yritys, joka tarjosi koulutusta Suomen Elvytysneuvoston mandaatilla. Tänä vuonna ALS-koulutuksissa siirryttiin kurssikeskusten aikakauteen. Suomessa on tällä hetkellä neljä kurssikeskusta: Metropolia AMK Helsingissä, Pohjois-Savon hyvinvointialue Kuopiossa, Tampereen Taitokeskus sekä Lapin AMK Rovaniemellä. Kursseja järjestetään pääasiassa näiden keskusten hallinnoimissa tiloissa, mutta myös ”reissukurssit” ovat mahdollisia, mikäli se katsotaan tilaajan ja tuottajan puolesta järkeväksi ja kustannustehokkaaksi.

Ennakkomateriaali ennen kurssia

ALS-kurssi koostuu laajasta ennakkomateriaalista, johon voi perehtyä netissä. Materiaali on englanniksi, ja siihen kuuluu videomateriaalia sekä lukutehtäviä. Eri osa-alueiden välissä osaaminen varmistetaan lyhyillä tenteillä. Perehtymällä hyvin ennakkomateriaaliin varmistetaan, että kurssilla voidaan keskittyä osaamisen syventämiseen käytännön harjoitteilla. Kurssille pääsyn edellytys on ennakkotentin läpäisy!

Käytännönläheistä ristiinpölytystä

Kurssilaiset jaetaan kuuden hengen ryhmiin, joissa kuljetaan kaksi päivää. Ryhmät on pyritty jakamaan hyvin moniammatillisiksi sekä eri toimipisteistä koostuviksi, mikä mahdollistaa tehokkaan ”ristiinpölytyksen”. Jokaisella kurssilaisella on lisäksi nimetty kouluttaja-mentori, jonka antaa päivän päätteeksi palautetta ja jonka puoleen voi ongelmatilanteissa kääntyä.
Kurssin opetusmetodeina on pääasiassa käytännönläheiset harjoitteet sekä simulaatiot. Luennot on tiivistetty minimiin. Simulaatioiden jälkeisillä napakoilla opetuskeskusteluilla pureudutaan olennaisiin asioihin.

Elvytystä monelta kantilta

Ensimmäinen päivä koostuu pääasiassa hoitoelvytyksen eri osa-alueista sekä elvytystilanteen johtamisen harjoittelemisesta. Mukana on myös hengitystien hallintaa, IO-yhteyden avaamista sekä EKG-tulkintaa. Jokainen kurssilainen pääsee harjoittelemaan johtamista ja johdettavana olemista (tärkeä taito sekin!). Tiimitoiminnassa keskitytään mm. kommunikointiin, tilannetietoisuuteen ja tehtävänhallintaan.

Toisena päivänä mennään sitten syvemmälle kriittisen potilaan hoitamisessa, ja puhutaan mm. rytmihäiriöiden hoitamisesta, verikaasuista sekä erilaisista elvytyksen erityistilanteista (kuten mm. hypotermiasta, myrkytyksistä sekä hypovolemiasta). Päivä huipentuu näyttökokeeseen, jolla varmennetaan kurssilaisten riittävä osaaminen.

Kurssilta saa todistuksen, joka on voimassa viisi vuotta. Se on kansainvälisesti hyväksytty muun muassa USA:ssa ja Australiassa ACLS-kurssin vertaisena. Toistaiseksi Suomessa ei ole erillisiä kertauskursseja, joilla pätevyys päivittyy, mutta nämäkin ovat pohdinnassa.

Teksti ja kuva Jukka Kettunen

Lue lisää