Ensihoito 22.3.2024

”Auto – check, välineet – check” – Tarkistuslista tekee työstä turvallisempaa

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle laadittiin yhtenäinen tarkistuslista ambulanssin tarkistuksiin.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle laadittiin yhtenäinen tarkistuslista ambulanssin tarkistuksiin.

Ensihoidossa työtä tehdään vaihtelevissa olosuhteissa; potilaan kotona, ulkona, julkisissa tiloissa ja ensihoitoyksikössä. Pitkät välimatkat ja peräkkäiset tehtävät tuovat haasteita toiminnalle. Tehtävähälytyksen saapuessa tulee ensihoitajien lisäksi myös ambulanssin ja sen sisältämän välineistön olla valmiudessa ja toimintakunnossa. Keski-Pohjanmaalle kehitettiin yhtenäinen ensihoitoyksikön ja välineistön tarkistuslista opinnäytetyönä.

Ensihoidossa potilasturvallisuuden riskejä voidaan vähentää huomioimmalla, että ensihoitoyksikössä olevat laitteet ovat toimintakuntoisia ja laitteiden toiminta-aika, kuten akkujen varausaste ja hapen määrä ovat riittäviä. Lisäksi tulee huolehtia, että potilaiden hoitoon tarvittavia lääkkeitä ja hoitotavikkeita on suunnitelman mukainen määrä, eivätkä ne ole vanhentuneita. Tämä edellyttää työntekijöiltä välineistön säännöllistä ja systemaattista tarkastusta.

Viime vuosina terveydenhuollossa ovat yleistyneet erilaiset potilas- ja työturvallisuutta parantavat tarkistuslistat. Tarkistuslista toimii muistin tukena ja sen avulla vähennetään inhimillisen virheen mahdollisuutta monimutkaisissa tai harvoin vastaan tulevissa tilanteissa. Tarkistuslistan käyttö ohjaa työskentelyä ja sen avulla voidaan havaita ja ehkäistä mahdollisia vaaratekijöitä.

Muutoksen tarve esiin kantapään kautta

Ajoneuvon tarkistuslista kehitettiin opinnäytetynä Soiten ensihoitopalveluille, joka vastaa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensihoitotehtävien sekä laitosten välisten siirtokuljetuksien järjestämisestä. Hyvinvointialueella toimii operatiivisen kenttäjohtajan lisäksi seitsemän hoitotasoista ja yksi perustasoinen ambulanssi.

Soiten ensihoitopalveluissa yksiköiden hoitovälineiden tarkistus ja täydentäminen tapahtuu päivittäin vuoron alussa sekä ensihoitotehtävien päätteeksi. Päivittäiseen tarkastukseen kuuluvat hoidossa usein tarvittavien tarvikkeiden riittävyyden huomiointi sekä ajoneuvon tietokoneiden uudelleen käynnistys ja päivitysten asentaminen. Kerran viikossa suoritetaan lisäksi tarkempi tarkastus, jossa varmistetaan yksikön harvemmin käytössä olevan välineistön toimintakunto, ladataan vieritestilaitteiden akut sekä suoritetaan niille kuuluvat kontrollitestaukset.

Hyvä tarkistuslista selkeyttää käytäntöjä

Ehdotus ajoneuvon ja välineistön tarkistuslistan kehittämiseksi opinnäytetyönä tuli ensihoitopalvelun omasta tarpeesta. Viikoittaiseen tarkistukseen ei ollut ohjetta siitä, mitä tarkistus pitää sisällään ja siksi käytännöt vaihtelivat eri yksiköiden ja työntekijöiden välillä. Käytännön ohje tarkistusten yhtenäistämiseen eri yksiköiden välillä katsottiin tarpeelliseksi.

Ensihoitopalvelulle kehitetty tarkistuslista pitää sisällään ajoneuvon ja viestintälaitteiden lisäksi potilaan hoitoon, tutkimiseen, tuentaan sekä lääkitsemiseen liittyvien välineiden tarkistukset. Listaa kehitettäessä otettiin huomioon ensihoitoalueen ajoneuvo-, lääke- ja laitevastaavien näkökulmat listan sisällön tarpeellisuudesta ja sitä muokattiin yhteisen näkemyksen mukaisesti käytäntöön sopivaksi. Listan kehittämisessä huomioitiin myös tarkistuksen looginen eteneminen tavaroiden sijainnin mukaan ajoneuvossa sekä tehtävien jakamisen mahdollisuus esimerkiksi toiselle hoitajalle (H1) hoitotila ja toiselle hoitajalle (H2) ajoneuvo, tuentavälineet. Tarkistuslistalta edellytettiin selkeyttä, toimivuutta sekä helppolukuisuutta. Palautetta listan toimivuudesta kerättiin ensihoidon työntekijöiltä ja sitä kehitettiin edelleen toimivammaksi palautteiden perusteella. 

Lista käyttöön jokaiseen yksikköön

Tarkistuslista suunniteltiin viikottaiseen käyttöön Soiten ensihoitopalvelulle. Lista laminoitiin ja sijoitettiin jokaiseen ensihoitoyksikköön paikalle, josta se on helposti saatavilla. Tarkistuslista tallennettiin sähköiseen muotoon ensihoidon materiaalipankkiin, jolloin sen muokkaaminen tarvittaessa onnistuu. Tarkistuslistan käyttö tukee systemaattista välineistön tarkastusta ja sitä kautta parantaa potilas- ja työturvallisuutta ensihoidossa. Välineistön toimivuuden ja riittävyyden merkitys korostuu erityisesti alueilla, jossa etäisyydet potilaiden luokse ja hoitolaitoksiin ovat pitkiä. Tarkistuslistan avulla myös ensihoidossa olevia opiskelijoita voidaan ohjata kiinnittämään huomiota ajoneuvon ja välineistön tarkistuksen tärkeyteen osana ensihoitotyötä.

Teksti: Sonja Alapiha, ensihoitajaopiskelija, Oulun ammattikorkeakoulu ja Harri Köyhäjoki, kenttäjohtaja Soite ensihoitopalvelut
Kuva: Kuvaaja: Emilia Alatalo

Lue lisää