Ensihoito 10.6.2024

Ensihoitajaopiskelijan työkykyä edistetään moniammatillisesti

Ensihoitajaopiskelijat ovat suhtautuneet innokkaasti ja hakeutuneet mielellään fysioterapeuttiopiskelijoiden tekemiin testauksiin, vaikka vähän jännitystäkin on ollut ilmassa.

Ensihoitajaopiskelijat ovat suhtautuneet innokkaasti ja hakeutuneet mielellään fysioterapeuttiopiskelijoiden tekemiin testauksiin, vaikka vähän jännitystäkin on ollut ilmassa.

LAB-ammattikorkeakoulun ensihoitajakoulutuksessa on viime vuosina lisätty moniammatillista yhteistyötä fysioterapia- ja ensihoitajaopiskelijoiden välillä.  Moniammatillisella yhteistyöllä pyritään lisäämään ensihoitajaopiskelijoiden tietoisuutta fyysiseen työ- ja toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä sekä mahdollistamaan omien työskentelyasentojen kehittämisen jo opintojen aikana. Yhteistyö pyrkii kannustamaan erityisesti myös aktiiviseen lihasvoimaharjoitteluun, mikä on avainasemassa opiskelijoiden valmistautuessa fyysisesti haastavaan työhön. 

Ensihoitajakoulutuksen kolmannelle lukukaudelle ajoittuva Ensihoitopalvelu-opintojakso tarjoaa opiskelijoille teoreettista tietoa ja tärkeitä käytännön taitoja ensihoitoalaan liittyen. Asiakaslähtöinen ja potilasturvallinen toiminta siirto- ja kuljetusvälineitä käytettäessä on yksi tärkeä taito, jota opintojaksolla yhdessä harjoitellaan.

Fysioterapeuttiopiskelijat mukana

Fysioterapeuttiopiskelijat osallistuvat Ensihoitopalvelu-opintojaksolle tekemällä yhteistyötä ensihoitajakoulutuksen opettajien ja -opiskelijoiden sekä fysioterapeuttikoulutuksen opettajan kanssa. Perehdyttyään muun muassa vierellä työskentelyn sekä nostamisen ja kantamisen ergonomian teoriatietoon ensihoitajaopiskelijat osallistuvat fysioterapeuttiopiskelijoiden toteuttamaan kuntotestaukseen. Kuntotesti sisältää muun muassa liikkuvuuden, tasapainon ja lihaskestävyyden arvioinnin. Arvioinnin lisäksi fysioterapeuttiopiskelijat ohjeistavat ensihoitajaopiskelijoille kampuksen kuntosalilla oikeanlaisen maastaveto- ja kyykkytekniikan, joita ensihoitajaopiskelijat voivat hyödyntää konkreettisessa työssään. Siirto- ja kantovälineiden, kuten paarien, kantotuolien ja hoitoreppujen, ergonomisen käsittelyn ohjaus sisältyy myös opintojaksolle. Fysioterapeuttiopiskelijat ohjeistavat välineiden ergonomisen käytön hyödyntämällä esimerkiksi jo ohjattuja maastaveto- ja kyykkytekniikoita. Ensihoitajaopiskelijoille on myös laadittu lihasvoimaa kehittäviä harjoitusohjelmia, joita he voivat omatoimisesti hyödyntää. 

Ensihoitajaopiskelija harjoittelee oikeanlaista kyykytekniikkaa fysioterapeuttiopiskelijan avustuksella.

Havaintoja yhteistyön hyödyistä

Kysyimme Ensihoitopalvelu-opintojakson opettajilta Antti Tanniselta ja Mikko Kaartiselta, miten he ovat kokeneet moniammatillisen yhteistyön sujuneen osana opintojaksoa. 
‘’Yhteistyö on ollut erittäin joustavaa ja helppoa. Olemme saaneet asiaan hyvin perehtyneiden näkökulman ja konkreettiset neuvot käyttöön pohdittaessa ensihoitajien fyysisiä ominaisuuksia ja kykyä tehdä työtänsä kentällä’’, Tanninen kiteyttää.  
Ensihoitajakoulutuksen opettajat ovat ilahtuneita siitä, että tämänkaltainen yhteistyö on mahdollistettu LAB-ammattikorkeakoulussa ja yhteistyö on ollut sujuvaa.
“Hirveästi ei ole ollut aikaa istua alas ja suunnitella yhteistä harjoituspäivää, mutta jokainen on hoitanut tähän mennessä oman tonttinsa mainiosti”, Kaartinen toteaa. 

”Osaa selvästi aihepiiri on jännittänyt.”

Kysyimme Tanniselta ja Kaartiselta myös sitä, miten ensihoitajaopiskelijat ovat suhtautuneet Ensihoitopalvelu-opintojaksoon sisältyvään kuntotestauksen.
“Opiskelijat ovat suhtautuneet pääsääntöisesti innokkaasti ja hakeutuneet mielellään testauksiin. Osaa selvästi aihepiiri on jännittänyt, mutta kokonaisuutena jännittäjätkin ovat kokeneet tämän hyvänä”, Tanninen kommentoi.
“Vaikeinta on varmasti ilmoittautua ja mennä tekemään testi, koska ei tiedä tarkkaan, mitä se sisältää tai minkälaista se on”, Kaartinen lisää.
Tiedustelimme myös, onko yhteistyö fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa innostanut opiskelijoita käymään enemmän kuntosalilla vapaa-ajalla.
“Kiinnostus saliharjoitteluun on kokonaisuudessaan kasvanut ryhmässä ja ensihoitajaopiskelijoihin törmääkin jonkin verran kampuksen salilla”, kuului ytimekäs tiivistys aiheesta.

”Opiskelijat itse havaitsevat, jos joku nostaa väärin ja saattavat opastaa toisia.”

Fysioterapeuttiopiskelijat eivät ole kannustaneet ensihoitajaopiskelijoita ainoastaan kohti liikunnallisempaa elämäntapaa ja lihaskuntoharjoittelua, vaan he ovat myös ohjeistaneet ergonomiaa työtehtävissä ja kuntosaliharjoittelussa. Oikeanlainen ergonomia tukee ensihoitajaopiskelijoiden työkykyä ja pyrkii ehkäisemään tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja. Ensihoitajakoulutuksen opettajat kommentoivat ergonomian näkyvyyttä opintojakson aikana ja sen jälkeen seuraavasti:
“Ergonomia on näkynyt tekniikassa merkittävästi varsinkin kansainvälisten ensihoitajaopiskelijoiden osalta. Loppuvaiheen opiskelijoiden osalta on myös ollut nähtävissä kuntopohjan kasvua ja voiman kehitystä. Tekniikka lienee ainakin osaltaan näissä mukana.”
”Myöhemmillä kursseilla on selkeästi näkynyt nostoasennoissa ergonomian opinnot ja myös opiskelijat itse havaitsevat, jos joku nostaa väärin ja saattavat opastaa toisia.” 

Toivomme yhteistyötä jatkossakin

Moniammatillinen yhteistyö on ollut positiivinen kokemus sekä fysioterapeutti- ja ensihoitajakoulutuksen opiskelijoille että opettajille. Yhteistyö ei ole ainoastaan ensihoitajaopiskelijoiden näkökulmasta hyödyllinen, vaan se on mahdollistanut myös fysioterapeuttiopiskelijoille arvokkaita oivalluksia ja ohjaamiskokemuksia. Opiskelijoiden ja opettajien havaintojen perusteella voidaan todeta, että yhteistyötä on syytä jatkaa ja kehittää entisestään. 

Kirjoittajat:
Reetta Parjanne, fysioterapeuttiopiskelija, LAB-ammattikorkeakoulu
Matias Heiskanen, fysioterapeuttiopiskelija, LAB-ammattikorkeakoulu
Outi Pöyhönen, lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu, fysioterapeuttikoulutus
Kuvat: Sami Sarkola

Lue lisää