Pelastustoiminta 28.3.2024

FinnEM kokoaa auttajat SURO-hengessä Ouluun

FinnEM:in suuronnettomuuskonferenssi järjestetään Oulussa.

FinnEM:in suuronnettomuuskonferenssi järjestetään Oulussa.

Tämän vuoden FinnEm-konferenssi järjestetään Oulussa, aiheena suuronnettomuus.

Konginkankaan bussionnettomuuden kerrotaan olevan Suomen tieliikennehistorian vakavin. Maaliskuussa 2024 onnettomuudesta tuli kuluneeksi 20 vuotta.
Harvinaisia suuronnettomuuksia yhdistää yksi piirre, viranomaisten tulee kyetä hyvään yhteistyöhön kaikin käytettävissä olevin keinoin. Samanaikaisesti on huolehdittava myös siitä, että normaalit päivittäistilanteet saadaan hoidettua. Tilanne on haastava, sillä monesti jo päivittäistilanteet kuormittavat organisaatioita. Hyvinvointialueiden myötä peliä sekoittavat säästöt ja henkilöstöpula.

Kuormittavien suuronnettomuuksien yhteydessä ensihoitohenkilöstön ja pelastusviranomaisten on mietittävä uhrien auttamista ja työturvallisuutta sekä estettävä lisävahingot. Sairaaloissa paine kohdistuu ensin päivystyksiin, sitten leikkaussaleihin ja lopulta kuntouttavaan hoitoon. Terveydenhuollon ammattilaiset ja pelastusviranomaiset ovat ihmisiä inhimillisine tunteineen ja reaktioineen. Siksi on erittäin tärkeää huolehtia myös ammattilaisten jälkihuollosta samalla.

Akuuttihoidon ammattilaisten FinnEM-yhdistys järjestää vuosittaisen konferenssinsa Oulussa 4.-5. huhtikuuta 2024. Aiheena on suuronnettomuus. Konferenssi on tarkoitettu sotealan ammattilaisille ja heidän sidosryhmille.

Oulun konferenssin luentoaiheet käsittelevät suuronnettomuutta ja siihen varautumista. Aiheina muun muassa massatapahtumiin valmistautuminen, mass casualties are everyday reality, Tapaus siltaromahdus, auttajien jälkipurku suuronnettomuuden jälkeen ja mitä Suomessa voidaan oppia kansainvälisistä katastrofeista. Lisäksi valittavana on 15 erilaista moniammatillista workshoppia ja FinnEM palkitsee järjestämänsä posterikilpailun voittajat.

Suomen Ensihoitoalan liitto järjestää konferenssin yhteydessä iltajuhlan, jossa julkistetaan Vuoden ensihoitaja 2024, ja Vuoden ensihoitajat palkitsevat valitsemansa Pro Janne Lindström -palkinnon saajan.

Lippuja FinnEM-konferenssiin pääset varaamaan tästä!

Lue lisää