Ensihoito 12.2.2024

Ikäihmisten ambulanssi aloitti Oulun ja Iin alueella

Ikäihmisten ambulanssista soitetaan tarvittaessa potilaille etukäteen. Sairaanhoitaja Merja ja ensihoitaja Niina valmistautuvat tehtävälle.

Ikäihmisten ambulanssista soitetaan tarvittaessa potilaille etukäteen. Sairaanhoitaja Merja ja ensihoitaja Niina valmistautuvat tehtävälle.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) Oulun ja Iin alueilla operoiva ikäihmisten liikkuva päivystysyksikkö aloitti joulukuussa 2023. Hoitotason ensihoitaja ja geriatrinen sairaanhoitaja työskentelevät yksikössä viikon jokaisena päivänä klo 10-22. Taustalla on hankerahoitus ja pilottivaihe kestää vuoden 2024 loppuun.

Liikkuva yksikkö saa tehtävänsä ensihoidon tilannekeskuksen puhelimitse käsittelemistä D-tehtävistä. Mikäli kyseessä on hoidon tarpeen arviointia ja kokonaisvaltaista tilannekartoitusta vaativa tehtävä, se välitetään ikäihmisten ambulanssille. Mikäli ensihoidon tilannekeskuksen puhelin hoidon tarpeen arvioinnissa käy ilmi selkeä kuljetustarve, tehtävä ohjautuu tavanomaiselle ensihoitoyksikölle. Liikkuva yksikkö käyttää tehtävillään KEJO- ja Lifecare-tietojärjestelmiä.
Lisäksi yksikkö voidaan hälyttää tehtäville sairaanhoitajavetoisesta Kotas-tilannekeskuksesta. Se koordinoi, tukee, ohjaa, auttaa ja suunnittelee turvallista kotona asumista sekä sitä tukevia palveluita. Kotas -tilannekeskus välittää tehtävät puhelimitse sekä Lifecare-potilastietojärjestelmän avulla. 
Yksikkö voidaan hälyttää myös ensihoidon päivittäistehtäville ja ensivastetehtäville, jolloin vetovastuun toiminnasta ottaa ensihoitaja. Muutoin ensihoitaja ja sairaanhoitaja toimivat tehtävillä yhteistyötä tehden, perinteistä ensihoidon työparityöskentelyä noudattaen.

Tehtävillä ei ole kiire

Ikäihmisten ambulanssi on ollut toiminnassa reilun kahden kuukauden ajan. Tehtäviä on keskimäärin 4-5 per päivä. Yksi tehtävä kestää noin 1,5 – 2 tuntia. 
”Tyypillisellä keikalla potilas haastatellaan, tutkitaan, mitattaan vitaaliarvot ja esimerkiksi pika-CRP, minkä jälkeen konsultoidaan lääkäriä lääkehoidon aloittamisesta. Oirekuvan ja tutkimustulosten perusteella antibioottihoito voidaan aloittaa kohteessa ja ottaa suoniverinäytteet laajempia laboratoriotutkimuksia varten. Potilasta voidaan esimerkiksi nesteyttää ja seurata vastetta paikan päällä jonkin aikaa”, Terhi Ahlstrand sanoo.
Hoitorepuista löytyy muun muassa vierianalytiikka- ja näytteenotto- ja katetrointivälineet sekä antibioottien lisäksi tavanomaista laajempi lääkearsenaali.

Yksikön hoitajat

Ikäihmisten hoitotyön ammattitaitoiset sairaanhoitajat on rekrytoitu tehtävään Kotas-tilannekeskuksesta, kotihoidosta ja geriatriselta osastolta. 
”Heillä on hieman erilaiset taustat, mutta kuitenkin erittäin vahva tartuntapinta ikäihmisten hoitotyöhön ja palvelujärjestelmään”, Ahlstrand sanoo.
Geriatrisen puolen sairaanhoitajat saivat perehdytysvaiheessa koulutusta muun muassa parityöskentelyssä, viestiliikennekäyttäytymisessä sekä henkeä pelastavissa toimenpidesuorituksissa. Heille järjestettiin myös Pohteen ensihoidon palvelualueen tavanomainen ajoneuvon käsittelyharjoitus teoriaosuuden kera.
”Avoinna olleet tehtävät herättivät laajaa kiinnostusta sekä ensihoitajien että sairaanhoitajien keskuudessa. Hyviä ja motivoituneita hakijoita oli paljon. Uudenlainen, pilotoitava toimintamalli kiinnosti paikallisia terveydenhuoltoalan ammattilaisia”, Ahlstrand kertoo.
Ensihoitajat työllistyivät Pohteen ensihoidosta, ja heille järjestettiin erillistä perehdytystä sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin, kuten kipupumppujen käsittelyyn, haavanhoitoihin sekä erilaisten verisuonikatetrien käyttöön ja huoltamiseen.  

Yksikölle on tilausta

”Toiminnalla haetaan inhimillisyyttä, asiakaslähtöisyyttä ja kustannustehokkuutta sekä resurssien oikein kohdentumista, tavoitteena on pyrkiä välttämään epätarkoituksenmukaisia päivystyskäyntejä ja osastojaksoja”, ensihoitajataustainen projektisuunnittelija Ahlstrand sanoo. Toiminnan tarkoituksena on toteuttaa vaadittava hoito potilaan kotona. Ikäihmisten liikkuvalle päivystysyksikölle on todettu jo lyhyessä ajassa olevan selkeästi tilausta ja tarvetta.

”Tarvetta tällaiselle moniammatilliselle palvelulle vaikuttaa olevan, potilaat ovat olleet todella tyytyväisiä saamaansa palveluun ja kotona toteutettuun hoitoon. Lyhyen tarkastelujakson aikana noin 80 % potilaista on pystytty hoitamaan kohteessa”, Ahlstrand sanoo.

Teksti Marko Partanen
Kuva Terhi Ahlstrand/OYS ensihoito

Lue lisää