Ensihoito 1.3.2023

Kajaanissa ryhdytään kouluttamaan ensihoitajia

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) alkaa kouluttaa ensihoitajia vuonna 2024. ”Tarkempi tutkinnon aloittamis- ja hakuajankohta on vielä auki, mutta niistä päätetään maaliskuun aikana”, osaamisaluejohtaja Minna Hökkä sanoo.
Uudessa koulutuksessa aloittaa vuosittain 20 opiskelijaa. 

KAMK on käynyt keskusteluja alueen eri toimijoiden kanssa, niiden pohjalta muodostuneen tilannekuvan perusteella oppilaitos päätyi hakemaan ensihoitaja amk -tutkinnon koulutusvastuuta opetusministeriöltä. Koulutusvastuu on osa ministeriön itäisen Suomen elinvoiman vahvistamista.

”Ensihoidon toimenkuva on osin muuttunut ja muutoksessa, pyrimme vastaamaan tutkinnossa nykypäivän tarpeisiin”, Hökkä sanoo. Muun muassa kotiin vietävät palvelut ja puhelimitse tehtävä hoidon tarpeen arvio ovat KAMK:lle jo tuttuja. ”Meillä on pitkä traditio kotiin vietävistä palveluista ja digitaalisuuteen liittyvistä hankkeista sekä näiden sisältöjen integroinnista sairaanhoitaja amk -tutkintoon niin vapaasti valittavissa kuin pakollisissakin opintosisällöissä.” 

Uusi ensihoitajan koulutus vastaa Kainuun alueen lisääntyvään hoidontarpeeseen erityisesti väestörakenteen ja pitkien välimatkojen vuoksi. Ensihoitaja amk -tutkinnon lisäksi KAMK sai myös 25 lisäpaikkaa sosionomi (AMK) -tutkintoon.  

Kainuun ensihoidossa yllätyttiin

Kainuun hyvinvointialueen ensihoitopäällikkö Jukka Angerman on yllättynyt KAMK:n saamasta ensihoitajien opetusvastuusta. ”Meillä ensihoidossa ei ole tällä hetkellä enempää tietoa, luimme asian itsekin lehdestä. Odottavalla kannalla olemme.” 

Angerman laskeskelee, että ensihoitajia koulutetaan monessa paikassa Suomessa, ja pohtii, että valmistuuko heitä uusien opintovastuiden antamisen jälkeen työttömäksi. ”Kainuussa on tällä hetkellä hyvä työntekijätilanne. Meillä on kilpailukykyiset palkat ja työaika, joka mahdollistaa työssä käynnin pitemmältäkin. Sijaistarvekin on saatu helposti täytettyä.” 

Angeman odottelee kuitenkin mielenkiinnolla, mitä KAMKista on tulossa. ”Opetuksen tason tulee olla laadukasta ja harjoittelupaikkoja tarpeeksi. Tällä hetkellä Oulun ja Kuopion ensihoitajaopiskelijat ovat täyttäneet harjoittelupaikkoja Kainuun ensihoidossa.”

Aiemmin ensihoitaja amk -tutkinnon on voinut opiskella Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Turussa, Lappeenrannassa, Kotkassa sekä kahdessa oppilaitoksessa Helsingissä. 

Teksti Marko Partanen
Kuva kamk.fi

Lue lisää