Ensihoito 9.10.2023

Lapin ensihoito tiiviimmäksi osaksi sotepalveluita

"Tarkoituksenamme on lisätä ensihoidon, kotihoidon sekä kotisairaalatoiminnan yhteistyötä päivystyksellisissä palveluissa, potilasohjauksessa sekä vuodepaikkaresurssien käytön ohjaamisessa", Lapin hyvinvointialueen ensihoidon ylilääkäri Tuomas Hiltunen sanoo.

Lapin hyvinvointialueen aloittaessa ensihoidon palkoissa oli paikallisia eroja. Erot johtuvat siitä, että hyvinvointialue yhdisti Lapin – ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit.
”Erot poistuivat nyt kesällä tulleiden järjestelyerien myötä. Varsinainen harmonisaatio tullaan viemään läpi ensi kevään aikana”, Lapin hyvinvointialueen ensihoidon ylilääkäri Tuomas Hiltunen sanoo.

Ensihoidolle ei toistaiseksi säästötavoitteita

Ensihoidolle Lapin hyvinvointialueella ei ole toistaiseksi asetettu selkeitä säästötavoitteita, mutta Hiltunen pitää selvänä, että tulevien vuosien alijäämäinen budjetti pakotta myös ensihoidon miettimään ratkaisuja.
”Ensihoito halutaan myös nähdä tiiviimmin osana sotepalvelukokonaisuutta. Rajapintoja, joissa ensihoito voi tukea päivystyksellisten palveluiden tuottamista, etenkin syrjäseuduilla, on jo kartoitettu”, Hiltunen sanoo.
Lapin hyvinvointialueella aloitetaan vielä syksyn aikana selvitystyö palveluiden nykytilasta ja erilaisten ensihoidon integraatiomallien toteutuksesta.
”Suomessa on onneksi alueita, joilla näitä malleja on toteutettu jo käytännössä, ja näitä kokemuksia olemme nyt aktiivisesti keränneet. Tarkoituksenamme on lisätä ensihoidon, kotihoidon sekä kotisairaalatoiminnan yhteistyötä päivystyksellisissä palveluissa, potilasohjauksessa sekä vuodepaikkaresurssien käytön ohjaamisessa. Se tarkoittaa ensihoidon resurssin käyttöä kotihoidon ja muiden toimijoiden tukena sekä tiettyjen palveluketjujen uudelleen järjestämistä. Kehityshankkeenamme onkin käynnistää asteittain hyvinvointialueen SOTE-TIKE.”

Pyrkimyksenä on myös parantaa pelastustoimen ja ensihoitopalvelun yksiköiden yhteiskäyttöisyyttä esimerkiksi hybridiyksiköillä.

Vuosikustannuksia 45 M€ vähemmän

Lapin hyvinvointialue tavoittelee, että sen ensi vuoden talousarvion vuosikate on nollassa tai plussalla. Vuosien 2023-2025 alijäämät hyvinvointialue pyrkii kattamaan viimeistään vuonna 2026.

Tänä vuonna hyvinvointialueen talousarvio on noin miljardi euroa ja tuloksen ennustetaan jäävän 58,6 miljoonaa miinukselle. 
Talouden tasapainottamiseksi aluehallitus päätti, että syksyn 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana valmistellaan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma, jolla hyvinvointialue pienentää kustannuksiaan pysyvästi 45 miljoonalla eurolla per vuosi.
Hyvinvointialue tarvitsee lainaa, jotta se voi tehdä suunnitellut investoinnit.
Jotta hyvinvointialue voi ottaa lainaa, sen tulee hakea lainanottovaltuutta, jota sillä ei ole vuonna 2024.

Teksti ja kuva Marko Partanen

Lue lisää