Ensihoito 13.1.2024

Päijät-Hämeen kaikki ensihoitajat samalle toimialalle

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimiala ja Akuutti24 ensihoidon tulosalue kokosi kaikki Päijät-Hämeen ensihoitajat samaan työyhteisöön. Yhteistoiminta pelastustoimen kanssa jatkuu edelleen tiiviinä niin pelastajien ambulanssissa työskentelyn kuin kalusto- ja asemapaikkainfran osaltakin.

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimiala ja Akuutti24 ensihoidon tulosalue kokosi kaikki Päijät-Hämeen ensihoitajat samaan työyhteisöön. Yhteistoiminta pelastustoimen kanssa jatkuu edelleen tiiviinä niin pelastajien ambulanssissa työskentelyn kuin kalusto- ja asemapaikkainfran osaltakin.

Päijät-Hämeessä kaikki ensihoitajat ja koko ensihoidon hallinto siirtyvät terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialan ja Akuutti24 ensihoidon tulosalueen alle, ja pelastajat säilyttävät roolinsa edelleen ensihoidossa. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kaikki ensihoitajat työskentelevät jatkossa samassa työyhteisössä, muutos tuo heidät muun muassa samaan työvuorosuunnittelun piiriin. Aiemmin ensihoidon tuottajilla, pelastustoimella ja Akuutti24 ensihoidolla oli jonkin verran päällekkäisiä toimintoja, jotka yhdessä tehdyn muutoksen myötä karsiutuivat pois. 
Pelastustoimessa työskennelleet ensihoidon esimiehet siirtyvät töihin ensihoidon toimialalle, siirron yhteydessä on tapahtunut joitakin työnkuvamuutoksia.
”Kahdella toimijalla on ollut aiemmin hieman erilaiset kulttuurit, ja joissakin tapauksissa tämä on estänyt tiiviimmän yhteistyön. Muutos ketteröittää ensihoidon työskentelyä ja näkyy eniten esihenkilötyössä, työvuorosuunnittelussa sekä yhdessä tekemisessä”, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ensihoitopäällikkö Sami Rive sanoo. 

Aiemminkin ensihoitajat työskentelivät samoissa toimipisteissä miehittäen kuitenkin oman oraganisaation yksiköt. Toisinaan lyhyissä sijaisuuksissa tehtiin töitä ristiin naapuriorganisaatioissa, joista piti kirjoittaa työsopimuksia. Myös vajeen paikkaaminen toisesta organisaation ylimääräisellä henkilöllä on ollut tuttua. Riven mukaan sama toimiala helpottaa esihenkilötyötä ja kaikenlaista byrokratiaa.

Ennakkoasenteita ilmassa

Yhdistymisessä ei vältytty ennakkoasenteilta. 
”Isointa pelkoa ilmeni siitä, että joutuuko meille tuleva ensihoitaja tekemään muutakin kuin ensihoitoa. Pelko on turhaa”, Rive sanoo. 
Hän itse näkee asian toiselta kantilta. Erilaiset työtehtävät ovat mahdollisuuksia löytää vaihtelua ja rikastuttaa omaa ammattitaitoa.
”Meillä on esimerkiksi monta tehtävää, johon voimme sijoittaa vaikkapa työrajoitteisia.”
Päijät-Hämeen ensihoidossa onkin tehty jo vuosia työnkiertoa. Halukkaat ovat voineet kokeilla eri pituisia jaksoja esimerkiksi ambulanssissa, päivystyksessä, kotisairaalassa tai tilannekeskuksessa muun muassa D-tehtäviä hoitaen. 

Ensihoitopäällikkö Sami Rive kehuu henkilöstöön liittyvän muutoksen suunnitelleen työryhmän yhteishenkeä.

Pelastajat pysyvät ambulanssissa

Pelastajat pysyvät ambulanssissa, mutta kesäkuukaudet he ovat työvoimapulan takia poissa rivistä. ”Vaikka ensihoitajat ovat siirtyneet ensihoidon toimialalle ja pelastajat työskentelevät edelleen pelastustoimen toimialalla, pelastajat työskentelevät samalla tavalla ambulanssissa kuin ennenkin”, Rive sanoo.
Hän arvioi, että pelastajapoolia saatetaan pienentää, jotta työnkierto saadaan sellaiseksi, että pelastajat osallistuvat riittävän paljon, 40 % työajasta, ensihoitoon. Näin he voivat ylläpitää osaamistaan myös työtä tehden.

Vaativaa työtä

Ensihoidossa on jo pitkään näkynyt muutos, jossa potilasmateriaali muuttuu monisairaiden ja sosiaalitapausten hoitamiseksi kotiin. 
”Potilaan tilanarviointi on tarkkaa ja vaativaa työtä, jossa pelastajien on kyettävä hyvään yhteistyöhön ensihoitajan kanssa. Pelastajan tulee kyetä tekemään rajoitetusti myös hoitajan roolia, joka vaihdetaan sujuvasti tehtävän aikana, kun tehtävä muuttuu hoidolliseksi”, Rive sanoo.
Pelastajien työskentely ambulanssissa parantaa valmiutta myös pelastusyksiköiden ensivastetehtävillä, mutta hyvään ensivastetoimintaan on kyetty ilman ambulanssissa työskentelyäkin.
”Alueellamme Orimattilassa pelastajat eivät ole yli kymmeneen vuoteen työskennelleet ensihoidossa, siellä laadukas ensivaste on säilytetty säännöllisellä koulutuksella.”

Pelastusjohtajan ehdotus

Ensihoidon siirtämistä pelastuslaitoksen palveluista ensihoidon toimialalle ehdotti alun perin pelastusjohtaja Jari Hyvärinen. Hän on parhaillaan virkavapaalla, eikä hänen sijaisensa vs. pelastusjohtaja Veli-Pekka Niemikallio osaa kertoa, miksi pyyntö aikanaan tehtiin.
Muutosta valmistelemaan perustettiin ohjaustyöryhmä, jonka lisäksi perustettiin kolme alatyöryhmää: työvuorosuunnittelu ja esihenkilötyö, asiantuntijatyö ja koulutus sekä pelastajat ensihoidossa. Mukaan otettiin molempien organisaatioiden edustajat, luottamusmiehet sekä työntekijöiden edustus ilman järjestöperustetta. 
”Työryhmissä oli mitä parhain yhteishenki ja yhteisiä asioita käsiteltiin neutraalisti ja ilman vastakkainasettelua. Pelastustoimi on jatkossakin ensihoidolle samankaltainen yhteistyökumppani kuin vaikkapa perhe- ja sosiaalipalvelut tai kotihoito”, Rive sanoo.
Yhteistoiminta pelastustoimen kanssa jatkuu edelleen tiiviinä myös kalusto- ja asemapaikkainfran osalta.

Teksti Marko Partanen
Kuvat Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Lue lisää