Pelastustoiminta 17.11.2023

Poliisikansanedustaja Marko Kilpi: ”On tärkeää, että uhri voi kokea oikeuden tapahtuvan”

Ensihoidon uhka- ja väkivaltatilanteet ovat tulleet jäädäkseen. Mikäli hallitusohjelmaan on luottaminen, asiaan aiotaan vaikuttaa myös valtiovallan puolelta. ”Ensihoitajien työturvallisuutta parannetaan tarvittavin lainsäädännöllisin muutoksin”, hallitusohjelmassa todetaan.
Hallituspuolue kokoomuksen poliisitaustainen kansanedustaja Marko Kilpi pitää ensihoitajien ja pelastajien turvallisuuden parantamista tärkeänä asiana. Hän tuntee molemmat ammattiryhmät niin keikoilta kuin heille vetämistään koulutustilaisuuksistakin. 
”Olen ollut lukemattomia kertoja kouluttamassa ensihoitajia ja pelastajia Pelastusopistolla toimimaan tehtävillä, joihin liittyy väkivaltaa ja sen merkittävää uhkaa.” 

”Sietämätön tilanne”

Marko Kilpi pitää sietämättömänä tilanteena sitä, että ensihoitajia ja pelastajia käsitellään erilaisella statuksella työtehtävissään poliisiin verrattuna, vaikka nämä kaikki kolme hyvin usein ovat samalla työtehtävällä. 
”Sekä poliisiin että ensihoitajaan ja pelastajaan kohdistuu samanlainen väkivalta, mutta vain yksi nauttii virkamiesstatusta ja siten seuraukset ovat sillä kohtaa tekijälle erilaiset. On selvää, että tässä kovenevassa maailmassa, jossa auttajatkin joutuvat jatkuvasti kohtaamaan enemmän ja rajumpaa väkivaltaa, heidän toimintansa on turvattava monin tavoin. Se lähtee koulutuksesta ja se lähtee lainsäädännön antamasta suojasta”, Kilpi sanoo

Kovempi rangaistus, vahvempi luottamus

Ensihoitajille on yritetty puuhata virkamiesstatusta, jolloin väkivallan tekijän tai sillä uhkaajan rangaistukset kovenisivat. Kilpi näkee, että rangaistusten koventaminen on uhrin luottamuksen säilyttämisen kannalta tärkeää.
”Rangaistusten koventaminen ei rikoksia täysin estä, mutta on tärkeää, että kun niin tapahtuu, uhri voi kokea oikeuden toteutuvan. On äärimmäisen tärkeää, että auttaja säilyttää uskonsa ja luottamuksensa yhteiskunnan toimivuuteen, jotta voi toimia mahdollisimman tehokkaasti sen puolesta. Tämä korostuu erityisesti silloin, mitä vaativampi tilanne ja tehtävä on.”

Turvallisuus vaatii koulutusta

Ensihoidon kenttätyö kovenee. Kilpi kuvailee ensihoitajien työn äärimmäisen tärkeäksi, jota hyvin useasti tehdään erittäin haastavissa tilanteissa ja olosuhteissa. 
”Siinä pärjääminen vaatii laajaa osaamista ja rautaista ammattitaitoa. Nämä eivät toteudu ilman jatkuvaa kouluttautumista, treenaamista ja itsensä kehittämistä. Turvallisuus – niin hoidettavan kuin myös hoitajan – on ensihoitajan työssä keskiössä ja myös sekin vaatii jatkuvaa koulutusta ja ammattitaitoa.”

Työnantaja, muista jälkihoito

Marko Kilpi muistuttaa ensihoitajien työnantajia kriittisten tilanteiden jälkihoidosta. 
”On erinomaisen tärkeää ymmärtää kriittisten tilanteiden jälkihoito. Olen toiminut 10 vuotta poliisin posttraumatyöpaja-toiminnassa mukana, jossa on hyvin menestyksekkäästi hoidettu työssään traumatisoituneita poliiseja. Samaa työpajatoimintaa on laajennettu nyt myös ensihoidon, pelastuksen ja hätäkeskuspäivystäjien tarpeisiin. Posttraumaattiset oireet on syytä ottaa vakavasti huomioon, sillä ne voivat pahimmillaan aiheuttaa hyvin vakavia seurauksia”, Kilpi sanoo.

Teksti Marko Partanen
Kuva Mikko Mäntykangas

Lue lisää