Ensihoito 6.10.2023

Säären avomurtumapotilaiden hankalat infektiot vähentyneet Taysissa

Säären avomurtumiin liittyvien syvien infektioiden määrä on vähentynyt 20,6 prosentista 1,6 prosenttiin BOAST 4 -protokollan käyttöönoton myötä.

Säären avomurtumiin liittyvien syvien infektioiden määrä on vähentynyt 20,6 prosentista 1,6 prosenttiin BOAST 4 -protokollan käyttöönoton myötä.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) hoidettujen säären avomurtumapotilaiden syvien infektioiden määrä on vähentynyt yli 20 prosentista alle kahteen prosenttiin sen jälkeen, kun sairaalassa otettiin käyttöön uusi protokolla.
”Uusi hoitoprotokolla perustuu BOAST 4 -suositukseen. Päivystyksessä tärkeintä on mahdollisimman varhainen laskimonsisäisen antibiootin annostelu. Ensihoidossa voidaan mahdollisuuksien mukaan pyrkiä toimimaan päivystyksen protokollan mukaan”, sanoo erikoistuva lääkäri, dosentti Jussi Repo Taysin tuki- ja liikuntaelinkeskuksesta.

BOAST 4 -protokolla päivystyksessä
– Laskimonsisäinen antibiootti aloitetaan mahdollisimman pian.
– Pehmytkudosvammat valokuvataan ja tallennetaan potilastietojärjestelmään.
– Neurovaskulaarisen statuksen, aitiopaineoireyhtymän merkkien ja muiden raajaa uhkaavien tilojen seuranta. Tarvittaessa otetaan varjoaineteosteinen TT-tutkimus.
– Haavoille laitetaan kosteat sidokset.
– Murtuman repositio ja lastoitus.

BOAST 4 -protokolla kokeneet plastikkakirurgit ja ortopedit yhteistyössä
– Primaarireviisio 12 tunnin sisällä tapaturmasta leikkaussalissa.
– Sekundaarireviisiot leikkaussalissa 2-3 päivän välein tarpeen mukaan, kunnes pehmytkudosvamma on rajautunut ja kudospohja puhdistettu leikkauksessa vitaaliksi.
– Ei sidosvaihtoja tai haavojen tarkistusta osastolla.
– Kokonaisvaltainen hoitosuunnitelma moniammatillisesti.
– Lopullinen osteosynteesi (ydinnaula tai levy) ja pehmytkudospeitto 7 päivän sisällä onnettomuudesta.
– Mikäli käytetään sisäistä osteosynteesitekniikkaa (ydinnaula tai levy), pehmytkudospeitto tulee tehdä saman leikkauksen yhteydessä.

Infektioita estettävä kaikin tavoin

Sääriluun avomurtuman aiheuttaa korkeaenerginen tapaturma, kuten liikenneonnettomuus tai korkealta putoaminen. Murtuma aiheuttaa usein laajan luun ja pehmytkudosten vaurion, joka voi johtaa vakaviin leikkauskomplikaatioihin, esimerkiksi raajan menettämiseen tai luutumattomuuteen. 
”Tyypillinen potilas on työikäinen, ja yleisin komplikaatio on syvä infektio vamma-alueella. Infektion hoito vie paljon aikaa, on kallista ja rajoittaa potilaan toimintakykyä merkittävästi, joten sen estämiseen kannattaa panostaa kaikin tavoin”, dosentti Repo sanoo.

Protokollasta paljon hyötyjä

Taysissa tehty hoidon vaikuttavuutta mittaava tutkimus näytti, että BOAST 4 -protokolla parantaa hoitotuloksia ja vähentää merkittävästi säären avomurtumapotilaiden vakavia infektioita. Hoidon järjestämisen kokonaisuuteen kuuluu muun muassa tiivis yhteistyö ortopedien ja plastiikkakirurgien välillä kaikissa hoidon vaiheissa. Murtuma- ja pehmytkudosvamma korjataan yhteistyössä viimeistään viikon sisällä vammasta.
”Tutkimuksemme osoittaa, että protokollan käyttäminen vähentää todistetusti hoitokustannuksia, vapauttaa resursseja ja ennen kaikkea parantaa hoidon laatua. Näiden potilaiden hoito tulisi keskittää laajan palvelun sairaaloihin, joissa protokollan mukainen yhteistyö on mahdollista”, Repo toteaa.
BOAST 4 -protokolla otettiin Taysissa käyttöön vuonna 2016. Syvien infektioiden määrä on vähentynyt 20,6 prosentista 1,6 prosenttiin protokollan käyttöönoton myötä. Pienentyneet luvut ovat Taysin mukaan samaa tasoa kuin kansainvälisissä johtavissa traumakeskuksissa.

Teksti Marko Partanen / Taysin tiedote
Kuva Tays

Lue lisää