Harjoitus ja koulutus 30.12.2015

Huoli rahoituksesta ajaa päällystötutkinnon Poliisi-AMK:hon

Kirjallisessa kysymyksessä tuotiin esiin tulevien vuosien massiivinen pelastajapula, pelastustoimen palvelujen rahoitusvaje sekä pelastustoimen asema hyvinvointialueilla. Kuvassa Pelastusopiston opiskelija poistuu opistolta.

Kirjallisessa kysymyksessä tuotiin esiin tulevien vuosien massiivinen pelastajapula, pelastustoimen palvelujen rahoitusvaje sekä pelastustoimen asema hyvinvointialueilla. Kuvassa Pelastusopiston opiskelija poistuu opistolta.

Pelastusopiston yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa järjestämä palopäällystön ammattikorkeakoulututkinto siirtyy Poliisiammattikorkeakouluun vuonna 2017.

Asiaa valmisteleva sisäministeriön työryhmä saa valmiiksi raportin tammikuun aikana. Sitten käynnistyy säädösvalmistelu, sillä siirto edellyttää Pelastusopistosta annetun lain muutosta. Viime kädessä asiasta päättää siis eduskunta.

Sisäministeriön pelastusosaston pelastusylijohtaja Esko Koskinen pitää koulutuksen siirtymistä lähes varmana asiana. Perusongelma nykyisessä AMK-tutkinnossa on ollut rahoituksen väheneminen.

Pelastusylijohtaja Esko Koskinen.
Pelastusylijohtaja Esko Koskinen.

”En usko, että koko uudistukseen olisi edes lähdetty, jos rahoitus ei olisi ollut ongelma. Pääasiallisin huolemme on ollut, voimmeko ylipäätään edes kouluttaa päällystöopiskelijoita”, Koskinen sanoo.

Kun koulutus siirtyy Poliisiammattikorkeakoulun nimiin, valtion rahoitus toimii suoraan sisäministeriön kautta sen sijaan, että Savonia-ammattikorkeakoulu maksaisi opistolle korvausta koulutuksesta.

”Jos se takaa sen, että rahoitus järjestyy, silloin se on pakko tehdä.”

Tulevan siirron taustalla on se, että Savonian maksama korvaus koulutuksesta Pelastusopistolle putoaa radikaalisti. Korvaus on aikoinaan ollut kaksi miljoonaa, mutta vuonna 2017 tuki on vain 740 000 euroa, joka ei riitä tasokkaan koulutuksen järjestämiseen.

Rahoitus vakaalle pohjalle

Koskisen mukaan  tutkinnon perusrahoitus saataisiin kuntoon siirtämällä koulutus Poliisiammattikorkeakouluun ja ottamalla rahoitus omiin käsiin.

”Koulutus maksaa ihan yhtä paljon kuin aikaisemmin, mutta se saadaan vakaalle pohjalle muuttamalla rahavirta tulevaksi suoraan valtion budjetista sen sijaan, että sitä pyöritetään Savonian kautta.”

Koskinen ei vielä osaa sanoa, alkaako AMK-palopäällystökoulutus Poliisiammattikorkeakoulussa heti vuoden 2017 alussa vai vuoden aikana. Todennäköistä on, että ne jotka ovat aloittaneet opintonsa Savonia-ammattikorkeakoulun oppilaana, lopettavat opinnot siellä, ja ne jotka aloittavat siirtymisen jälkeen, suorittavat tutkinnon Poliisiammattikorkeakoulun nimissä.

Koskinen painottaa, että kysymys on enemminkin rahoituksen järjestämisestä eikä siitä, että itse opiskelussa tapahtuisi kovin suuria muutoksia.

”Joka tapauksessa jatkossakin on kyse palopäällystön ammattikorkeakoulututkinnosta, joka takaa ihan samanlaiset valmiudet, osaamisen ja mahdollisuudet ammattiin kuin Savoniassakin tehty tutkinto. Pelastusopisto on kaikissa tapauksissa keskeinen toteuttaja.”

Koulutus tapahtuu jatkossakin Kuopiossa, ei Tampereella.

”Onko sitten opetusta, joka järjestetään enemmän yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa, on suunnittelukysymys. Voi ajatella, että joissain jaksoissa palosyyntutkimukseen liittyen kannattaa hyödyntää Poliisiammattikorkeakoulua, ja opistolla on varmaan joitakin jaksoja, joita Poliisiammattikorkeakoulun kannattaa hyödyntää.”

Jos siirto Poliisiammattikorkeakouluun ei olisi onnistunut, Pelastusopisto olisi joutunut karsimaan koulutuksesta rajusti.

”Uhka-arvio on sekin, että koulutusta ei olisi enää järjestetty.”

Teksti: Kaisu Puranen

Kuvat: Esa Aalto, Kaisu Puranen

Lue lisää