Operatiivinen toiminta 4.6.2024

Lentosammutusjohtaminen täydennetään pelastustoiminnan johtamisen käsikirjaan

Lentosammutuspäälliköiden koulutus järjestetään vuosittain Pelastusopiston päällystön täydennyskoulutukseen kuuluvalla kurssilla. Kurssi sisältää verkossa toteutettavan teoriajakson ja erillinen harjoitusleirin Jämijärvellä.

Lentosammutuspäälliköiden koulutus järjestetään vuosittain Pelastusopiston päällystön täydennyskoulutukseen kuuluvalla kurssilla. Kurssi sisältää verkossa toteutettavan teoriajakson ja erillinen harjoitusleirin Jämijärvellä.

Lentosammutustoiminnan johtamisessa käytettävä tieto on hajallaan, mutta suunnitelmissa on, että tieto kootaan yhteen. Vuosi sitten julkaistua pelastustoiminnan johtamisen (PTJ) käsikirjaa täydennetään tarpeen mukaan ja nyt siihen on tarkoitus ottaa mukaan myös lentosammutustoiminnan johtamista koskeva osuus.

”Valmistelu ja uusi PTJ 2.0 -OKA analyysi hanke on jo aloitettu ja tarkoitus on koota tarvittavat tiedot niin, että tämäkin johtamistoimintaa tukeva ja tarvittava tarkistuslista saadaan mukaan digitaaliseen työvälineeseen”, yliopettaja Matti Honkanen kertoo.

Lentosammutustoimintaa koskeva osuus julkaistaan osana käsikirjaa ensi vuonna PTJ 2.0 -käsikirjassa. Tarkoitus on kuulla asiantuntijoita ja saada palautetta ennen kuin lopullinen versio liitetään käsikirjaan.

Paljon tietoa hajallaan

Lentosammutustoiminnan johtamisen turvallisuuden, tasalaatuisuuden, tavoitteellisuuden, taloudellisuuden ja tehokkuuden takia ohjeet pitäisi koota yksiin kansiin. Suomen Lentopelastusseura on esittänyt tällaisen käsikirjan toteuttamista ja tietolähteenä on käytetty paloinsinööri Mika Helinin työn alla olevaa opinnäytetyötä. Hän tekee sitä Hämeen ammattikorkeakoulussa teknologiaosaamisen johtamisen tutkinto-ohjelmassa. Opinnäytetyö käsittelee lentosammutustoiminnan johtamista.

Paloinsinööri Mika Helin tekee parhaillaan opinnäytetyötä lentosammutustoiminnan johtamisesta.

”Meillä on paljon tietoa, esimerkiksi erilaisia asiaan liittyviä oppaita on julkaistu, tosin jo vuosia sitten. Suurimpana ongelmana näissä on tiedon hajanaisuus ja toisaalta osa tiedosta on joko vanhentunutta tai muuten huonosti nykyiseen toimintaan soveltumatonta. Nyt olisi tarpeen oppikirjamainen teos, jossa käytäisiin läpi esimerkiksi toiminnassa käytettävää kalustoa ja suorituskykyä. Tällä hetkellä tieto kertyy pääasiassa käytännön kokemuksen kautta.”

”Maajoukkojen komentajille on tärkeää saada tieto siitä, mihin lentosammutustoiminnan suorituskyvyllä pystytään. Miten sitä kyetään johtamaan ammattitaitoisesti. Kouluttautuminen on myös tärkeää. Silloin toiminnan teho ja laatu varmistetaan, myös yhteistyöviranomaisten hyödyntämisessä”, Mika Helin sanoo.

Suomessa ollaan edelläkävijöitä lentosammutusjohtamisessa. Suomalaista lentosammutuksen johtamistapaa ei juurikaan Euroopassa käytetä, johtamisjärjestelmään on haettu oppeja Pohjois-Amerikasta.

Teksti: Esa Aalto
Kuvat: Kimmo Kaisto

Lue koko juttu Pelastustiedosta 3/2024.

Lue lisää