Harjoitus ja koulutus 16.1.2023

Kansalaisaloite: Sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelut palkallisiksi

Sairaanhoitajaopiskelija Vilma-Lotta Alapiha ja viime keväänä valmistunut ensihoitaja Venla Turkkinen ovat tehneet kansalaisaloitteen, joka vaatii terveydenhuoltoalan korkeakouluopiskelijoiden harjoitteluita palkallisiksi.

Aloitteen mukaan terveydenhuoltoalan korkeakouluopiskelijoiden tulisi saada kohtuullista palkkaa sen jälkeen, kun he ovat saavuttaneet 90 opintopisteen rajan. Tällöin opiskelijan voitaisiin katsoa olevan epäpätevän sijaisen kaltainen työntekijä.


Alapihan ja Turkkisen ehdotuksessa palkkaa voitaisiin maksaa korottamalla Kelan opintorahaa 100 % täysiltä harjoittelukuukausilta tai maksamalla 13,4 euron suuruinen päiväraha harjoittelupäiviltä tai antamalla 40 % opintolainahyvitystä koko lainasummasta. Esitys ei poissulje täysin palkallistakaan työharjoittelua.

”Halusimme tehdä aloitteen, koska alalla on valtava työvoimapula eikä se vedä opiskelijoita entiseen tapaan. Yritimme keksiä jonkun tavan motivaatioksi tulla alalle – tämä voisi lisätä myös kehittymishalua”, aloitteen tekijät sanovat.

Alapihan ja Turkkisen mukaan harjoittelun palkallisuus tai korvaus harjoittelun ajalta tukee opiskelijan työelämään siirtymistä ja itsenäistymistä opiskelijasta työntekijäksi.

”Etenkin loppuvaiheen opiskelijat saavat paljon vastuuta tehdä yksin asioita, jolloin he samalla auttavat henkilökuntaa kyseisessä paikassa. Lisäksi aloitteen läpimeno voisi vaikuttaa positiivisesti alan vetovoimaan”, aloitteen tekijät arvioivat. Korvaus harjoittelusta saattaisi helpottaa loppuvaiheen opiskelua, jolloin opiskelijat rahoittavat opintojaan samaan aikaan töitä tehden.

Rahallinen kannuste saattaisi motivoida myös lähihoitajia jatko-opintoihin. Palkkatason ero ei sitä välttämättä tee, kun ajatellaan korkeakouluopintojen pituutta.

”Korkeakouluopintojen pääsyvaatimusten loputon laskeminen ei lopulta korjaa ongelmaa. Eikä sekään, että Suomeen rekrytoidaan ulkomailta kielitaidottomia hoitajia tai opiskelijoita. Aloitteellamme pyrimme tukemaan alan rappeutuvaa asemaa koko yhteiskunnan silmissä”, tekijät sanovat.

Aloitteen voi allekirjoittaa 12.6.2023 asti. Mikäli se saa 50 000 määräpäivään mennessä, se etenee eduskunnan käsittelyyn.

Aloite avautuu tästä klikkaamalla. 

Lue lisää