Harjoitus ja koulutus 31.10.2015

Kejo ja ERICA yhteiseen oppimisympäristöön

Kymenlaakson pelastuslaitoksen kehittämispäällikkö Teemu Veneskari, Pelastusopiston yliopettaja Matti Honkanen ja Kejo-hankkeen projektipäällikkö Mira Leinonen näkevät, että Koulumaali on erittäin tervetullut apuväline koulutuskäytäntöjen yhtenäistämiseen.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen kehittämispäällikkö Teemu Veneskari, Pelastusopiston yliopettaja Matti Honkanen ja Kejo-hankkeen projektipäällikkö Mira Leinonen näkevät, että Koulumaali on erittäin tervetullut apuväline koulutuskäytäntöjen yhtenäistämiseen.

Pelastuslaitosten henkilökunta voi pian harjoitella erilaisten viranomaisjärjestelmien käyttöä yhteisellä koulutusalustalla virtuaalisesti. Pelastusopiston ja pelastuslaitosten Koulumaali-hankkeessa on tekeillä oppimisympäristö, jonne on tarkoitus viedä yhteinen koulutusaineisto pelastuslaitoksille: ensin tietoturvakoulutusta, sitten aineisto Kejo- ja ERICA-järjestelmistä.

Tulevan Koulumaali-oppimisympäristön ehdoton hyöty on, että se yhdenmukaistaa eri pelastuslaitosten koulutuskäytännöt. Pelastustoimella ei aikaisemmin ole ollut vastaavaa järjestelmää.

”Pelastustoimelle tulee yhdenmukaiset aineistot ja materiaalit yhteisten asioiden kouluttamiseen”, tiivistää Kymenlaakson pelastuslaitoksen kehittämispäällikkö Teemu Veneskari.

Koulumaalin syntyä joudutti se, että kaksi massiivista viranomaisjärjestelmää, eri viranomaisten yhteinen kenttäjärjestelmä Kejo ja hätäkeskustietojärjestelmä ERICA valmistuvat pian. Esimerkiksi Kejo koulutetaan kaikki viranomaiset valtakunnallisesti yhteenlaskettuna 27000 käyttäjälle, mikä lisää tarvetta yhteiselle oppimisalustalle.

Lue lisää Koulumaalista Pelastustiedon numerosta 8, joka ilmestyy 4. marraskuuta!

Teksti ja kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää