Harjoitus ja koulutus 2.6.2022

Koulutusambulanssista hyvät opit tien päällä Varsinais-Suomessa – osaavia ensihoitajia jatkossakin ja uusia urapolkuja

Pilottihankkeen koulutusambulanssi ei eroa normaalista hoitotason ambulanssista. Tarkoitus on tarjota yksilöllisiä oppimismalleja, kehittää osaamisen johtamista ja madaltaa kynnystä työelämään. Samalla halutaan varmistaa, että osaavia ensihoitajia riittää jatkossakin.

Pilottihankkeen koulutusambulanssi ei eroa normaalista hoitotason ambulanssista. Tarkoitus on tarjota yksilöllisiä oppimismalleja, kehittää osaamisen johtamista ja madaltaa kynnystä työelämään. Samalla halutaan varmistaa, että osaavia ensihoitajia riittää jatkossakin.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja Turun ammattikorkeakoulu ovat tehneet pitkään hyvää yhteistyötä ensihoitajien koulutuksessa. Yhteisessä pilottihankkeessa koulutusambulanssilla katsotaan tulevaisuuteen ja haetaan uusia toimintamalleja sekä urapolkujakin.

”Turun ammattikorkeakoulusta oltiin yhteydessä, ja haluamme katsoa tulevaisuuteen. Nyt on hyvä mahdollisuus myös kehittää uusia toimintamalleja. Olemme palkanneet sisäisellä haulla viisi opetus-ensihoitajaa, jotka saavat myös pedagogista lisäkoulutusta. Tavoitteena on sitouttaa opiskelijat paremmin harjoittelupaikkaan, madaltaa kynnystä hypätä työelämään ja tarjota ensihoitajille myös uusia urapolkuja opetusensihoitajana”, kertoo ensihoitopäällikkö Vesa Jyrkkänen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.

Koulutusambulanssi on pelastuslaitoksella osa normaalia hälytysvalmiutta. Eri opintovaiheiden ensihoitajaopiskelijat osallistuvat normaaleihin ensihoidon hälytystehtäviin toiminnasta vastaavan opetusensihoitajan kanssa.

Pilotissa tutkitaan myös erilaisia ja uusia opetusmalleja simulaatioympäristön avulla.

Elokuussa alkavan pilotin peruskuviot ovat selvillä, mutta vielä rakennetaan muun muassa harjoitteluiden rakentumista enemmän läpi opintojen perinteisten viiden viikon jaksojen sijaan sekä yksilöllisiä oppimis- ja koulutuspolkuja. Hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun.

Ensihoitajakoulutuksen koulutusvastaava Jani Paulin Turun ammattikorkeakoulusta kertoo, että yhteistyö palvelee molempia.

”Tällaista koulutusambulanssimallia emme ole löytäneet ulkomailtakaan. Harjoittelupaikkoja on rajallinen määrä, ja toisaalta meidän tulee kehittyä ja löytää uusia ratkaisuja ensihoitajaopiskelijoiden oppimisen tueksi. Osaavien ensihoitajien joustava siirtyminen työelämään on organisaatioiden yhteinen tahtotila.”

Mukana pilotissa on myös Turun yliopisto. Tarkoitus on tuottaa tutkittua tietoa ensihoidon ja terveyspedagogiikan aloilta

Teksti: Kimmo Kaisto
Kuva: Kristian Eloluoto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lue koko juttu Pelastustiedosta 3/2022.

Lue lisää pilottihankkeesta

Lue lisää