Harjoitus ja koulutus 22.9.2016

Rehtori tyytyväinen esitykseen päällystökoulutuksen siirrosta

Pelastusopisto on huolissaan teknisen koulutuksen loppumisesta.

Pelastusopisto on huolissaan teknisen koulutuksen loppumisesta.

Vastuu pelastustoimen päällystökoulutuksen järjestämisestä on siirtymässä Savonia-ammattikorkeakoululta Poliisiammattikorkeakoululle (Polamk).

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 22. syyskuuta.

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta. Pelastusopisto toteuttaisi edelleen koulutuksen.

Rehtori Mervi Parviainen on tyytyväinen hallituksen esitykseen.

”Meillä oli sisäministeri Paula Risikon kanssa hyvä linjauspalaveri, jossa ammattikorkeakoulun vararehtorin taustan omaava ministeri ymmärsi näkemyksiämme. Nyt on kirjattu se, että opetus säilyy Kuopiossa ja Pelastusopisto tekee päällystökoulutuksen opetussuunnitelman.”

”Näiden linjausten kanssa voimme elää, mutta pidämme mielemme avoimina, jotta kaikki menee sovitun mukaisesti”, rehtori sanoo.

Sisäministeriö pyysi lakimuutoksesta lausuntoja useilta eri tahoilta, muun muassa   Poliisiammattikorkeakoululta ja Pelastusopistolta.

Polamk ja Pelastusopisto ovat olleet eri linjoilla siirrosta. Pelastusopisto on huolissaan teknisen koulutuksen loppumisesta ja näkee liiton Polamkin kanssa muodollisena. Poliisiammattikorkeakoulu puolestaan ei hyväksy sille tarjottua pelkkää muodollista roolia.

Poliisiammattikorkeakoulun mukaan nykyistä tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon opetussuunnitelmaa ei voida sellaisenaan ottaa käyttöön Polamkissa, koska se ei ole teknisen alan koulu.

Pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäen mukaan lausunnot on huomioitu hallituksen esityksessä.

”Hallituksen esityksestä käy ilmi, että päällystökoulutuksen koulutusvastuu on Poliisiammattikorkeakoululla. Silloin heillä on vastuu koulutuksen laadukkuudesta. Käytännössä  se tarkoittaa, että opintojen rakenne vastaa ammattikorkeakoulututkinnolta edellytettävää tasoa”, sanoo Hautamäki.

Hautamäen mukaan tekniset aineet tulevat pysymään koulutuksessa.

”Minun käsittääkseni jatkossakin koulutukseen tarvitaan teknistä koulutusta. Hallituksen esityksessähän ei käydä läpi yksittäisiä kursseja. Sillä tarkkuustasolla en osaa vastata.”

Päällystötutkinto takkuaa – epäselvyyttä tekniikan ja koulujen roolista

Polamkilta kylmää kyytiä lakiluonnokselle

Teksti: Kaisu Puranen, Esa Aalto

Kuva: Kaisu Puranen

Lue lisää