Harjoitus ja koulutus 30.8.2016

Palopäällystön koulutus: Polamkilta kylmää kyytiä lakiluonnokselle

Pelastusopiston harjoitusalueella.

Pelastusopiston harjoitusalueella.

Pelastusopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun roolijako hiertää palopäällystön koulutuksen lainvalmistelussa.

Sisäministeriön pelastusosasto teki luonnoksen Pelastusopistosta ja Poliisiammattikorkeakoulusta annettujen lakien muuttamiseksi, jotta koulutus voidaan siirtää Savonia-ammattikorkeakoulusta Poliisiammattikorkeakouluun.

Poliisiammattikorkeakoulu antoi lausuntonsa lakiluonnoksesta 17. elokuuta.

Luonnos saa Polamkilta kylmää kyytiä. Lausunnossa muun muassa korostetaan, että Poliisiammattikorkeakoululla täytyy olla sanavaltaa opetuksen sisältöön. Lisäksi lausunnossa esimerkiksi arvostellaan luonnoksen poikkeamista nykyisestä lainsäädännöstä.

Sisäministeriön pelastusosaston lainsäädäntöjohtaja Mika Kätön mukaan kysymyksiä on herännyt erityisesti siitä, kuinka Pelastusopiston rooli opetuksessa kirjoitetaan lakiin.

”Päällystötutkinto on Poliisiammattikorkeakoulun tutkinto, sehän on fakta. Viralliset opetussuunnitelmat ja valintaperusteet päättää Poliisiammattikorkeakoulu. Miten Pelastusopiston rooli kirjoitetaan, sitä juuri muotoillaan.”

Kättö myöntää, että pelastus- ja poliisiosaston näkemykset yksityiskohdista ja roolituksista tulevassa laissa eroavat toisistaan.

”Meillä on ollut hieman erilaisia näkemyksiä siitä, miten yksityiskohdat ja roolitukset pitäisi kirjoittaa. Pelastusosasto parhaillaan jatkovalmistelee lakiluonnosta lausuntojen perusteella ja sovittaa niitä yhteen.”

Kättö ei näe Poliisiammattikorkeakoulun lausuntoa jyräämisenä.

”Ehkä he pyrkivät selkeämpiin juridisiin kuvioihin ja vastuisiin, ehkä he kokevat luonnoksen liian epämääräisenä. Me pyrimme selkeyttämään sitä niin, että roolitukset ovat selkeät.”

Pelastustoimen, ei poliisin intressit

Polamkin lausunnossa muun muassa sanotaan, että pelastusosaston ehdotus koskien tutkintokoulutukseen otettavien opiskelijoiden määrää ja hallituksen jäsenten nimittämistä ei ole käytännössä toimiva. Polamkin mukaan toimivalta pitää keskittää Poliisihallitukseen.

Lisäksi lausunnossa sanotaan, että Poliisiammattikorkeakoulu ei ole teknisen alan koulu, eikä nykyistä insinöörin ammattikorkeakoulututkinnon opetussuunnitelmaa voida sellaisenaan ottaa käyttöön Polamkissa. Palopäällystön ammattikorkeakoulututkinto on nykyisellään insinööritutkinto.

Tuleeko Poliisihallitus päättämään pelastusalan tutkinnosta, Mika Kättö?

”Ei tule. Kyllä keskeiset asiat säilyvät pelastustoimen käsissä. Tutkintonimikekin on kysymys, joka tullaan määrittelemään asetuksilla. Se on sisäministeriön valmistelema asetus, ja tietenkin me teemme yhteistyötä poliisiosaston kanssa. Se on pelastustoimen tutkinto, ja ainakin minä lähden siitä, että tutkinnon nimike määräytyy pelastustoimen tarpeiden mukaan. Tutkintonimikettä ei ole vielä päätetty, mutta se ei tule olemaan insinöörinimike. Siitä käydään vielä keskusteluita.”

Menettääkö pelastusala insinöörin tutkinnon?

No, kuka katsoo sitä mistäkin kannasta. Sitä nimikettä ei tultane käyttämään ammattikorkeakoulussa. Tutkinnolle varmaankin valitaan uusi nimike. Onko se sitten pelastustoimen päällystötutkinto AMK -tutkinto vai mikä, se jää nähtäväksi.

Jos nimike muuttuu, muuttuuko opetuksen sisältö?

”Meillä ei mielestäni ole painetta merkittäviin opetuksellisiin muutoksiin. Tutkinnon antaja muuttuu, mutta sisältöihin ei ole tarvetta kajota. Lähtökohtaisesti se on Pelastusopiston valmistelussa. Toki Poliisiammattikorkeakoulun tutkinto on siinä tiiviisti mukana, mutta kyllä tässä pelastustoimen intressejä toteutetaan, eikä poliisin intressejä, vaikka tutkinto teknisesti onkin siellä.”

Kätön mukaan lausuntokierros on käyty, ja jatkovalmistelu on meneillään.

”Lausuntojen perusteella me hieromme vielä pykäliä lopulliseen muotoon. Se alkaa olla näinä päivinä lopullisesti valmis. Poliisiosaston kanssa juuri parhaillaan katsomme lausuntoja ja sovittelemme, mikä on hyvä lopputulos.”

Aikataulu laille on tiukka, sillä lain pitäisi olla lähdössä eteenpäin syyskuun puolivälissä valtioneuvostoon ja edelleen eduskuntaan. Koulutuksen pitäisi siirtyä Polamkiin vuoden 2017 alusta.

Polamkin rehtorin kanta.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää