Harjoitus ja koulutus 1.7.2019

Pelastusopisto toivoo kv-koulutuksiin ammattilaisia ympäri Suomen – osaamista myös kotimaan tilanteisiin

Pelastusopiston kansainvälisiin koulutuksiin olisi tärkeää saada osallistujia joka puolelta Suomea. Näin tietotaitoa olisi ympäri Suomea myös kotimaan vaativiin tilanteisiin. 

Pelastusopiston kansainvälisiin koulutuksiin olisi tärkeää saada osallistujia joka puolelta Suomea. Näin tietotaitoa olisi ympäri Suomea myös kotimaan vaativiin tilanteisiin. 

Pelastusopisto on vastannut kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoiden koulutuksesta, rekrytoinnista ja lähettämisestä operaatioihin tammikuusta 2019 lähtien. Vastuu siirtyi opistolle Kriisinhallintakeskukselta.

Kansainvälinen pelastustoiminta si­joittuu Pelastusopistolla siviilivalmiuden koulutuslinjaan, joka sekin alkoi vuoden alussa. Siviilivalmiuden koulutuslinjan koulutuspäällikkö Ville-Veikko Pitkänen kertoo, että toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. 

”Kansainvälinen toiminta kannattaa yhdistää kotimaan varautumiseen. Nämä kaksi muodostavat nyt ytimen siviilivalmiuden koulutuslinjassa.”

Taustalla on ajatus, että kansainvälinen pelastustoiminta limittyisi paremmin kotimaan toimintaan.

”Lähestymistapa on erilainen kuin aikaisemmin, samoin strateginen linjaus. Nyt lähdetään siitä, miten varaudumme kotimaassa, ja miten voimme tarjota niitä resursseja ulkomaille”, sanoo Pelastusopiston koulutusjohtaja Minna Hirvonen.

Joustavampia ratkaisuja

Asiantuntijoita koulutetaan muun muassa rauniopelastamiseen eli USAR (Urban Search and Rescue) -toimintaan sekä teknisen avun tukiryhmiin, jotka pystyvät toimimaan omavaraisesti esimerkiksi YK:n ja EU:n koordinoimissa katastrofiavun tilanteissa. 

Pidemmällä aikavälillä on tarkoitus integroida kansainvälistä pelastustoimintaa myös Pelastusopiston tutkintoihin. 

Pitkänen toivoo, että tulevaisuudessa kansainvälisen pelastustoiminnan järjestelmää saataisiin joustavammaksi ja räätälöidymmäksi. Suurista muodostelmista olisi hyvä siirtyä joustavampien ratkaisujen suuntaan.

Sisäministeriö vastaa toiminnan rahoituksesta. Pelastusopisto on saanut sisäministeriöltä määräaikaisen lisärahoituksen, joka on mahdollistanut henkilöstöresurssien lisäämisen ja peruskoulutuksen varmistamisen.

”Resurssit ovat niukat suhteessa siihen, mikä vaikuttavuus toiminnalla on. Tilapäinen lisärahoitus on äärettömän tärkeää, ja se pyritään saamaan pysyväksi toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi”, Hirvonen sanoo.

Erinomaista palautetta

Asiantuntijoistaan Pelastusopisto saa erinomaista palautetta kansainvälisiltä kentiltä. 

”Suomalaisten koulutustausta erityisesti pelastustoimen puolella on niin vahva, että se antaa tosi hyvän pohjan kansainvälisissä tehtävissä”, Pitkänen sanoo.

”Pitää muistaa, kuinka vähän toimintaan on resursoitu, ja kuinka paljon ollaan pystytty tekemään. Olemme yksi aktiivisimmista osallistujista EU- ja YK-puolella myös eri hankkeissa.”

Pitkänen korostaa, että Pelastusopiston kansainvälisiin koulutuksiin olisi tärkeää saada osallistujia joka puolelta Suomea. Näin tietotaitoa olisi ympäri Suomea myös kotimaan vaativiin tilanteisiin. 

Lue koko juttu kansainvälisen pelastustoiminnan kehityksestä Pelastustiedosta 4-5, joka ilmestyi 19. kesäkuuta!

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Akseli Muraja