Harjoitus ja koulutus 24.10.2022

Sisäministeri osallistui turvallisuusharjoitteluun nuorten kanssa – NouHätä vahvistaa nuorten turvallisuusosaamista

NouHätä!-turvallisuuskampanjaan osallistuu vuosittain noin 75 prosenttia Suomen kahdeksasluokkalaisista. Tänä vuonna opetuksessa painottuu varautuminen häiriötilanteisiin kuten sähkökatkoihin. Sisäministeri Krista Mikkonen osallistui turvallisuusharjoitteluun nuorten kanssa Joensuun pelastusasemalla.

NouHätä!-turvallisuuskampanjassa opetetaan kahdeksasluokkalaisille tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisemistä sekä toimintaa hätätilanteissa.

Asiat kuuluvat peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin. Kouluyhteisön tehtäviin kuuluu ohjata nuoria ymmärtämään, että jokainen voi vaikuttaa niin omaan kuin toistenkin hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Tänä lukuvuonna kampanjassa tuodaan esille aiempaa enemmän varautumista häiriötilanteisiin, kuten pitkiin veden ja sähkön jakeluhäiriöihin.

”Kyky pärjätä onnettomuuksissa ja varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin ovat tärkeitä taitoja jokaiselle. On tärkeää, että vahvistamme myös nuorten turvallisuusosaamista. NouHätä-kampanjassa tätä työtä on tehty jo pitkään”, sisäministeri Krista Mikkonen toteaa.

NouHädästä on kehittynyt 26 vuodessa merkittävä osa koulujen turvallisuusopetusta. Nuorten turvallisuustaitoja ja -asenteita kehittävä opetus järjestetään usein koulun opettajien ja pelastusalan turvallisuuskouluttajien yhteistyönä. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö koordinoi kampanjaa ja tuottaa siihen valmiit opetusmateriaalit.

NouHätä!-turvallisuusopetus on tavoittanut tähän mennessä yli 850000 kahdeksasluokkalaista. Se on yksi suurimmista peruskoulussa yhdelle ikäluokalle toteutettavista kampanjoista.

Lähde: SPEK Kuva: Mari Voutilainen, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Lue lisää