Harjoitus ja koulutus 9.12.2021

Työturvallisuuden harjoitusalueen toiminta loppuu Kuopiossa — Pelastusopisto keskittyy lakisääteisiin tehtäviin

Työturvallisuuden harjoitusalue Kuopion Korvaharjussa.

Työturvallisuuden harjoitusalue Kuopion Korvaharjussa.

Pelastusopiston harjoitusalueen yhteydessä olevan Työturvallisuuden harjoitusalueen (TTHA) toiminnan hallittu alasajo toteutetaan vuoden 2022 aikana. Alue on sopimuskumppanien käytössä vielä tulevan vuoden. 

Kuopion Korvaharjussa sijaitsevalla Työturvallisuuden harjoitusalueella on ollut mahdollista kouluttaa ja harjoitella käytännön työturvallisuustaitoja oikeita työtilanteita jäljittelevissä harjoituskohteissa. TTHA:n rakentajina ja käyttäjinä ovat pääasiassa olleet sopimuskumppanit, jotka ovat voineet käyttää aluetta oman henkilöstönsä ja opiskelijoidensa koulutus-, harjoitus- ja esittelytarkoituksissa. TTHA:n sopimuskumppaneina on ollut eri alojen yrityksiä, julkistoimijoita, oppilaitoksia sekä toimialajärjestöjä ja -liittoja.

TTHA:n toimintaa ei ole saatu kannattavaksi eikä Pelastusopiston voimavaroja voi suunnata TTHA:n toimintaan lakisääteisten tehtävien kustannuksella. Lisäksi toimintaympäristön yllättävät muutokset ja koronapandemia ovat tuoneet oman haasteensa toimintaan. Pelastusopisto on yhdessä sopimuskumppaneiden kanssa tehnyt kuluvan vuoden aikana useita selvityksiä TTHA:n nykytilasta ja sen tulevaisuudesta. Alueen jatkosta on kyselyjen ja selvitysten perusteella rakennettu erilaisia skenaarioita, joiden perustella on hahmoteltu mahdollisia tulevaisuuden toimintamalleja. Taloudellisesti kestävää ratkaisua ei ole löytynyt, minkä vuoksi toiminta ajetaan alas vuoden 2022 loppuun mennessä.  

Koulutukset pitkälti siirtyneet verkkoon

”TTHA:n toiminta lähti käyntiin lupaavasti, alue herätti kiinnostusta ja saimme sopimuskumppaneita ja rastinrakentajia mukaan. Alueen toiminta alkoi vähentyä jo ennen koronaa ja nyt ollaan tilanteessa, jossa koulutukset ovat pitkälti siirtyneet verkkoon. Luonnollisesti olisimme toivoneet, että toimintaa olisi voitu jatkaa, mutta vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa joudumme keskittymään lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Alueesta saadut kokemukset hyödynnetään muun toimintamme kehittämisessä”, toteaa rehtori Mervi Parviainen.

TTHA:n toiminta käynnistyi vuonna 2016 hankkeena ja siirtyi Pelastusopiston toiminnaksi vuonna 2019. TTHA:n tarkoitus oli vastata tarpeeseen saada käytännönläheinen työturvallisuustaitojen koulutus- ja harjoitusympäristö Itä- ja Keski-Suomeen. Aloite Suomen kolmannen turvapuiston perustamiseksi Kuopioon tuli Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen piiriltä vuonna 2014. 

”TTHA on äärimmäisen hieno koulutusympäristö, ja olen ollut ylpeä yhteistyöstä Pelastusopiston ja koulutusrastit toteuttaneiden yritysten kanssa. Lopettamispäätös on rakennusteollisuudelle vaikea, koska alan tapaturmataajuus ei laske ja työmaillamme kuolee edelleen ihmisiä. Kehittyminen tarvitsee tuekseen enemmän systemaattista kouluttamista, johon TTHA on tarjonnut maailmanluokan puitteet. Kuinka yhteinen työturvallisuuden kouluttaminen jatkossa Itä-Suomessa toteutetaan yhtä vaikuttavasti?” pohtii Talonrakennusteollisuuden Itä-Suomen aluepäällikkö Kimmo Anttonen.

Lue lisää: Työturvallisuutta voi ja kannattaa harjoitella

Lähde: Pelastusopisto

Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää