Harjoitus ja koulutus 14.5.2022

Uudenlainen öljyntorjunnan testaus- ja harjoitusallas Kotkassa parantaa ympäristövahinkojen torjuntakykyä

Kotkassa on otettu käyttöön uusi öljyntorjunnan testaus- ja harjoitteluallas. Allas on tarkoitettu öljyvahinkojen torjuntamenetelmien harjoitteluun ja kehittämiseen, kaluston käyttökoulutukseen sekä tuote- ja laitetestaukseen.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun testaus- ja harjoitteluympäristö on uusi ja ainutlaatuinen. Ensimmäistä kertaa Suomessa on mahdollista kehittää ympäristövahinkojen torjuntakykyä oikeita vahinkoaineita käyttäen. Alue soveltuu myös täyden mittakaavan menetelmä-, laite- ja tuotetestaukseen.

Allas muokattu jätevesialtaasta

Öljyntorjunta-allas rakennettiin Kymen Vesi Oy:n käytöstä poistetusta jäteveden ilmastusaltaasta. Muutostyön ansioista pitkään käyttämättä ollut allas palvelee taas ympäristöturvallisuutta, joskin eri roolissa. Allas tyhjennettiin ja pestiin, sen sisärakenteet purettiin ja etuseinämää madallettiin. Altaaseen rakennettiin sisäpuolinen työskentelytaso. Alue myös varustettiin pienemmillä testialtailla, öljyisenveden erotuslaitteistolla ja muun muassa toiminnassa tarvittavilla nostolaitteilla.

Testaus- ja harjoitusallas toteutettiin hankerahoituksella vuosien 2019–2022 aikana. Kehittämistyöhön osallistui useita pelastus- ja ympäristöalan viranomaisia, öljy- ja öljyntorjunta-alan yrityksiä sekä vapaaehtoisia. Harjoitus- ja testaustoimintaa kokeiltiin hankeaikana järjestetyissä piloteissa, joihin osallistui yhteensä yli 220 henkilöä.

Kotkan allas on öljyntorjuntaan soveltuva erinomainen harjoittelupaikka.

”Pilotoinnit olivat yhteiskehittämistä parhaimmillaan. Niiden ansiosta altaan toiminnallisuudet sekä varustelu- ja kalustotarpeet täsmentyivät”, tutkimuspäällikkö Justiina Halonen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta kertoo.

”Pilottien avulla myös toimintamallit hioutuivat lopulliseen muotoonsa.”

Todenmukaista harjoittelua ympäristöturvallisesti

Valmiin altaan pinta-ala on 660 neliömetriä ja vesisyvyys kolme metriä.

”Altaan koko mahdollistaa täysmittakaavaiset testaukset sekä harjoittelun viranomaisten omalla kalustolla”, Halonen kertoo.

”Se myös mallintaa realistisemmin vahinkotilannetta luonnonvesissä.”
Pienessä, rajatussa tilassa öljy asettuu yhtenäiseksi ja tasalaatuiseksi kerrokseksi, jolloin sen keräyskin on optimaalisinta. Todellisessa vahinkotilanteessa öljy kuitenkin leviää ja hajoaa epäyhtenäiseksi ohueksi kalvoksi. Uudessa altaassa tehtävät harjoitukset tuovat siis esille kalustojärjestelmien todenmukaisemmat keräyskyvyt ja sen, miten käyttäjän on toimittava voidakseen hyödyntää laitteiden maksimaalista keräystehoa.

Öljyntorjunnan keräämisen harjoittelua esiteltiin viime elokuussa Balex Delta-harjoituksen yhteydessä.

”Tämä allas antaa realistiset harjoitusolosuhteet lisätä öljyntorjuntakykyä ja mikä parasta, torjuntaosaamista voidaan kasvattaa turvallisesti luonnonympäristöä vaarantamatta”, Halonen sanoo.

Seuraavaksi kehitetään biopolttoaineiden torjuntaa

Uudella altaalla voidaan harjoitella ja testata öljyä keräävien laitteiden toimintaa, imeytystuotteiden käyttöä, öljyyntyneen rannan puhdistustekniikoita, puomitusta sekä esimerkiksi öljyn leviämisen havainnointitekniikoita. Altaalla on lisäksi järjestetty erilaisia vesisukellus- ja vesipelastusharjoituksia.
Jatkossa altaan harjoitusmahdollisuuksia on tarkoitus laajentaa koskemaan myös maaöljyvahinkoja sekä torjuntaa virtaavissa vesissä. Tämä kehitystyö tehdään uuden hankkeen avulla vuosina 2022–2023. Samalla kehitetään torjuntavalmiutta uusiutuvien ja biopohjaisten polttoaineiden ja -nesteiden vahinkoihin.

Öljyntorjunnan testaus- ja harjoitusaltaan toteuttivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu yhdessä Kymen Vesi Oy:n ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa Euroopan aluekehitysrahaston tuella. Rahoitusta saatiin myös Merenkulun säätiöltä.

Jatkohanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Etelä-Savon pelastuslaitos, Kymenlaakson pelastuslaitos, Lamor Corporation Ltd ja Neste Oil Oyj.

Lähde: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Lue lisää