Harjoitus ja koulutus 8.11.2019

Video: hävittäjäkoneen onnettomuus haastoi viranomaisia harjoituksessa Viitasaarella

Sotilaslentokoneen onnettomuuden pelastustoimia hiottiin Vesistö 2019 -moniviranomaisharjoituksessa Viitasaarella.

Harjoituksessa etsittiin Keiteleen vesistöön pudonneita lentäjiä. Tarkoituksena oli harjoitella ja yhtenäistää eri viranomaisten välistä yhteistyötä vaativassa hävittäjäkoneen onnettomuudessa.

Tarkoituksena oli harjoitella ja yhtenäistää eri viranomaisten välistä yhteistyötä.

Harjoituksen johtajan, Ilmasotakoulun sotilaspalopäällikkö Marko Salon mukaan eri viranomaisten yhteistoiminnassa on haasteita.

”Johtamiskulttuuri moniviranomaistapauksessa ei ole ihan selkeä. Harjoituksessa se saadaan aika hyvin yhteen sovitettua”, Salo sanoo.

Marko Salo.

Harjoituksen painopiste oli yhtenäisessä tilannekuvassa sekä johtosuhteiden ja toimintamallien harjoittelussa moniviranomaistehtävässä. Lisäksi harjoiteltiin henkilöstön turvallista vesillä liikkumista ja vaativia pelastustehtäviä laajalla vesistöalueella.

”Saadaan tutuksi kaikki yhteiset toiminnat ja toimintatavat. Erityisesti se palvelee johtamista. Kaikille varmaan jää mieleen toiminta lento-onnettomuustilanteessa eri viranomaisten kesken”, Salo toteaa.

Ilmasotakoulun järjestämä harjoitus toteutettiin 4.-7. marraskuuta. Harjoitukseen osallistui henkilöstöä Ilmasotakoulun lisäksi Suomen lentopelastuskeskuksesta, Sisä-Suomen poliisista, Keski-Suomen pelastuslaitokselta sekä Meripelastusseurasta.

Harjoituksesta kerrotaan lisää 11. joulukuuta ilmestyvässä Pelastustiedossa.

Teksti ja kuvat: Mika Rinne

Lue lisää