Pelastustoiminta 20.3.2019

Kaikki pelastetaan – miten pelastan vammaisia henkilöitä?

Mutual Trust -pelastuspäivässä harjoiteltiin muun muassa evakuointia palavasta linja-autosta. Tapahtuma järjestettiin keskuspelastusasemalla Helsingin Kalliossa tammikuussa 2017.

Mutual Trust -pelastuspäivässä harjoiteltiin muun muassa evakuointia palavasta linja-autosta. Tapahtuma järjestettiin keskuspelastusasemalla Helsingin Kalliossa tammikuussa 2017.

Mutual Trust on vammaisjärjestöjen, pelastusviranomaisten ja liikennöitsijöiden pelastushanke. Päätösseminaari järjestettiin Helsingissä 20. maaliskuuta.

”Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista. Turvallisuuden taso tai tunne ei ole kuitenkaan yhdenvertainen kaikille. Sisäministeriön teetättämä tutkimus turvallisuuden toteutumisesta eri sukupuolten ja väestöryhmien kannalta viime vuonna osoitti esimerkiksi, että väkivallan kokeminen on vammaisille henkilöille huomattavasti yleisempää kuin valtaväestölle. Lisäksi vammaiset henkilöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa onnettomuustilanteissa”, totesi sisäministeri Kai Mykkänen.

Hankkeessa on kehitetty toimintamalleja onnettomuustilanteisiin, joissa pelastettavana on toimintakyvyltään heikommassa asemassa olevia. Yleensä onnettomuustilanteissa kohdattavat vammaiset tai muutoin toimintakyvyltään vajavaiset ihmiset ovat vaativampia pelastettavia. Teemana on ”kaikki pelastetaan”.

Mutual Trust -hankkeessa todettiin, että vamma ei tietyssä tilanteessa näy aina päälle päin.

Mykkäsen mukaan on tärkeää, että hankkeessa luodut toimintamallit saadaan arjessa käytäntöön ja osaksi muun muassa turvallisuusviranomaisten koulutusta.

”Erityistarpeissa olevien ihmisten turvallisuustyöhön tarvitaan kuitenkin viranomaisten, kuten poliisin, pelastuksen ja rajan, lisäksi täälläkin paikalla olevia vammaisjärjestöjä, vammaisneuvostoja, pelastusalan järjestöjä ja yrityksiä, Mykkänen sanoo.

Tärkeintä on kuitenkin huolehtia siitä, että yhä harvempi ihminen ylipäätään joutuu onnettomuustilanteisiin. Tässä ennaltaehkäisyllä on merkittävä rooli.

”Hätä- ja pelastustilanteiden lisäksi on tänään ja tulevaisuudessa kiinnitettävä huomiota siihen, miten kehitetään asuin- ja toimintaympäristö niin turvalliseksi, ettei kenenkään ihmisen tarvitse kokea hätätilanteita. Vammaisten tai muutoin toimintakyvyltään vajavaisten ihmisten osalta tarvitaan laajaa yhteistyötä, jotta erityispiirteet tulevat riittävän laajasti huomioiduksi”, sisäministeri Mykkänen toteaa.

Päätösseminaarissa julkistettiin myös koulutusmateriaali ”Miten pelastan vammaisia henkilöitä?” Lisätietoja www.mutualtrust.fi.

Lue lisää Pelastustiedon nettijutusta ja Pelastustiedosta 1/2017.

Lähde: Sisäministeriö
Kuvat: Kimmo Kaisto