Pelastustoiminta 13.1.2016

Kiireelliset lisääntyneet – kokonaismäärä laskenut

Järvenpäässä sammutettiin rivitalopaloa viime vuoden helmikuussa.

Järvenpäässä sammutettiin rivitalopaloa viime vuoden helmikuussa.

Pelastuslaitosten kiireelliset tehtävät ovat nousseet, mutta kiireettömät puolestaan vähentyneet. Vuonna 2015 pelastuslaitoksilla oli yhteensä 101300 pelastus- tai avunantotehtävää, joista kiireellisiksi oli kirjattu 70300 tehtävää. Tehtävien kokonaismäärä on vähentynyt 2400 tehtävällä vuosien 2012- 2014 keskiarvosta. Kiireellisten tehtävien määrä on lisääntynyt edellisiin vuosiin verrattuna 1700 ja kiireettömien vähentynyt 4000 tehtävällä.

Rakennuspalojen määrä väheni edellisiin vuosiin verrattuna. Viime vuonna oli 5200 rakennuspaloa, laskua vertailuajankohtaan on 11 prosenttia. Määrä on laskenut vuodesta 2010 lähtien. Erityisesti ihmisen toiminnasta johtuvat palot ovat vähentyneet. Maastopaloja oli 1600, joka on merkittävästi vähemmän kuin edellisvuosina keskimäärin. Liikennevälinepaloja oli 2200, yhtä paljon kuin edellisinä vuosina.

Rakennuspaloista näyttäisi aiheutuneen edellisvuosia merkittävästi pienempiä vahinkoja. Arvioidut omaisuusvahingot ovat vähentyneet edellisvuodesta kolmanneksella, 100 miljoonaan euroon. Rakennuspalossa loukkaantumisen vuoksi hoitoa sai 585 henkilöä, kun edellisten vuosien keskiarvo oli 622. Palokuolleiden määrä on ennakkoarvioiden mukaan 77 henkilöä, täsmällinen luku varmistuu helmikuussa. Palokuolleiden määrä olisi vähentynyt hieman edelliseen vuoteen verrattuna, ja pysynyt edellisten vuosien keskiarvon tasolla.

Vahingontorjuntatehtävien määrissä on ollut suurta vuosittaista vaihtelua, riippuen myrskyjen aiheuttamista tehtävistä. Vuonna 2015 vahingontorjuntatehtäviä oli 11400, joka on selvästi enemmän kuin kolmena edellisenä vuotena keskimäärin. Vuoden kiireisin päivä oli Valio-myrskyn aikaan 2.10.2015, silloin pelastuslaitoksilla oli 1651 tehtävää.

Automaattisten paloilmoittimien tarkistus- ja varmistustehtävien määrää on saatu vähennettyä laskuttamalla erheellisistä ilmoituksesta aiheutuneita kustannuksia kiinteistöltä. Viime vuonna tehtäviä oli 17500, joka on 1600 tehtävää vähemmän kuin vertailuajankohtana. Määrä näyttää laskevan jatkuvasti, vaikka hätäkeskuksiin kytkettyjen paloilmoittimien määrä nousee.

Ensivastetehtävien määrä on vähentynyt edellisistä vuosista. Pelastuslaitokset tukevat ensihoitojärjestelmää ensivastetoiminnalla, jossa pelastusyksikkö antaa ensiapua, arvioi potilaan tilaa ja aloittaa ensihoidon silloin kun se ehtii kohteeseen ennen ambulanssia. Näiden tehtävien määrä oli 21200 tehtävää, eli 15 prosenttia vähemmän kuin vertailuajankohtana. Ensivastetehtäviä on edelleen noin viidennes kaikista tehtävistä.

Pelastusopiston tutkimusyksikön kokoamat tiedot perustuvat pelastuslaitosten toimenpiderekisteristä kerättyihin tietoihin. Tietoja analysoitaessa rekisteristä puuttui 114 tehtävän tiedot.

Teksti: Esa Aalto Kuva: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Lue lisää