Pelastustoiminta 13.11.2023

Kysely: Mitä hybridiyksikkö on syönyt?

Vastaa kyselyyn ja kerro kokemuksesi tai mielikuvasi aiheesta.

Hybridiyksikössä eli monitoimiyksikössä työskentelee pelastaja ja ensihoitaja. Ajoneuvossa on pelastuksen ja ensihoidon välineistö ja se voidaan hälyttää sekä pelastus- että ensihoitotehtäviin.

Hybridiyksikkö on ollut esillä mediassa ja keskusteluissa hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä. Monilla hyvinvointialueilla pohditaan hybridiyksikön perustamista.

Kysely selvittää, kuinka tarkoituksenmukaisia hybridiyksiköt ovat joko käytännön kokemuksen tai mielikuvan perusteella. Kyselyyn voivat vastata kaikki riippumatta siitä, onko vastaajalla kokemusta yksiköstä vai ei. Huomioimme kaikenlaiset kokemukset ja mielipiteet.

Kysely on avoin kaikille ensihoidossa ja pelastustoimessa työskenteleville. Kyselyyn vastataan anonyymisti, ja se on riippumaton. Tulokset julkaistaan Pelastustieto-lehdessä.

Kyselyyn pääset tästä!

Kuva Mika Rinne

Lue lisää