Onnettomuuksien ehkäisy 5.3.2019

Asumisturvallisuustesti mittaa arjen turvallisuutta Etelä-Karjalassa – talvi on riskialtista aikaa

Ikäihmisten tapaturmariski kasvaa talvisin. Asumisturvallisuustestin avulla voi arvioida oman tai läheisen kodin turvallisuutta.

Ikäihmisten tapaturmariski kasvaa talvisin. Asumisturvallisuustestin avulla voi arvioida oman tai läheisen kodin turvallisuutta.

Talvi tuo hankaluuksia ikäihmisten asumiseen Etelä-Karjalassa. Tämä huomattiin maakunnassa sähköisen asumisturvallisuustestin myötä. Testi otettiin käyttöön syksyllä 2018. Vastauksia testiin saatiin marraskuun 2018 loppuun mennessä noin 1200.

”Etelä-Karjalassa kotien asumisen haasteina ovat esimerkiksi asukkaiden kulkeminen pihoilla. Pihoilla kulkeminen vaikeutuu erityisesti talvisin lumen ja jään vuoksi, jolloin myös tapaturmariski kasvaa”, sanoo valmiuskoordinaattori Kristiina Kapulainen Eksotesta.

Testin avulla voi arvioida oman tai läheisen kodin turvallisuutta ja saada ehdotuksia sen parantamiseen. Tarkoitus on kiinnittää huomiota kodin arkisiin asioihin, joita parantamalla asumisesta voi tehdä turvallisempaa.

Tavoite on, että asukas itse korjaa mahdolliset puutteet. Testi ohjaa kuitenkin myös tarvittavien palveluiden piiriin, mikäli omat voimat eivät riitä tilanteen korjaamiseen.

Asumisturvallisuustesti on osa Kotona asumisen turvallisuus KAT 2- hanketta, jota koordinoivat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY –keskus maaseuturahastosta.

Lähde: Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Eksote

Kuva: Kaisu Puranen