Onnettomuuksien ehkäisy 14.2.2022

Hätäkeskuslaitoksen uusi ILMO-järjestelmä sujuvoittaa asiakaspalvelua: ilmoitinlaiteasiakas voi itse seurata ja hallita tietojaan

Hätäkeskuslaitoksella on noin 10 000 ilmoitinlaiteasiakasta. Asiakas voi yhdistää automaattiset laitteensa Hätäkeskuslaitokseen, jolloin laite lähettää hälytykset suoraan hätäkeskukseen.

Hätäkeskuslaitoksella on noin 10 000 ilmoitinlaiteasiakasta. Asiakas voi yhdistää automaattiset laitteensa Hätäkeskuslaitokseen, jolloin laite lähettää hälytykset suoraan hätäkeskukseen.

Automaattisia palo- ja rikosilmoitinlaitteita käyttävien asiakkaiden asiointi Hätäkeskuslaitoksen kanssa helpottui viime vuoden lopussa huomattavasti, kun uusi ILMO-asiakkuudenhallintajärjestelmä otettiin käyttöön. ILMO-projektin tavoitteena oli kehittää automaattisiin palo- ja rikosilmoitinlaitteisiin liittyvää asiakkuudenhallintaa, laskutusta ja raportointia. 

”Jokaisen kuuden hätäkeskuksen kaikki sopimukset ovat aikaisemmin olleet mapeissa toimistoissa. Nyt ne kaikki löytyvät sähköisestä järjestelmästä”, kertoo projektiasiantuntija Sanna Kemppainen.

Asiakkaat voivat itse vahvan tunnistautumisen avulla kirjautua ILMO-järjestelmään ja päivittää tietojaan sähköiseen asiointipalveluun. 

”Vahva tunnistautuminen takaa myös sen, että ainoastaan asiakkaan valtuuttamat henkilöt voivat asioida asiakkaan puolesta sopimusasioissa, joten tämäkin lisää turvallisuutta.” 

”Järjestelmään kirjautumalla jokainen asiakas löytää oman sopimuksensa. Asiakas voi itse seurata ja hallita omia tietojaan, mikä helpottaa myös meidän työtämme”, Kemppainen kertoo.

Noin 10 000 asiakasta

Hätäkeskuslaitoksella on noin 10 000 ilmoitinlaiteasiakasta. Asiakas voi yhdistää automaattiset laitteensa Hätäkeskuslaitokseen, jolloin laite lähettää hälytykset suoraan hätäkeskukseen. Tällöin Hätäkeskuslaitoksen kanssa tehdään sopimus jokaisesta kohteesta. 

Nyt sopimusten tekeminen ja hallinta sujuu kokonaan sähköisesti.

“Tämä on laaja ja monimutkainen kokonaisuus, jossa on paljon toimijoita ja erilaisia vaiheita. Ilmoitinlaitteisiin liittyy operatiivinen puoli, eli hälytystoiminta ja itse laitteet, sekä hallinnollinen puoli, eli asiakastiedot ja -palvelu, sopimukset sekä laskutus”, Hätäkeskuslaitoksen hallinto-osaston johtaja Teemu Lehti kertoo.

Uudella järjestelmällä ei suoraan ole vaikutusta pelastusviranomaisten toimintaan, mutta järjestelmästä ilmoitinlaiteasiakas saa esimerkiksi helposti tulostettua sopimuksensa tiedot pelastusviranomaiselle.

Suurin osa laitteista pakollisia

Kemppainen kertoo, että ilmoitinlaiteasiakkaina on laaja skaala eri tahoja yrityksistä julkishallinnon toimijoihin. Hätäkeskuslaitoksella on reilut 20 000 sopimusta, ja sopimusten määrä lisääntyy koko ajan.

”Se on kohtuullisen marginaalinen määrä, mutta varsinkin paloilmoitinlaitemäärät lisääntyvät vuosittain”, Kemppainen kertoo. 

Suurin osa paloilmoitinlaitteista on pakollisia viranomaismääräyksellä. Omaehtoisten ilmoitinlaitteiden liittämiseen vaaditaan aina joko pelastusviranomaisen tai poliisin puoltava lausunto.

ILMO-projektin parissa työskenneltiin noin kaksi vuotta.

”Tavoitteena oli sähköistäminen ja asiakkuudenhallinnan siirtäminen tälle vuosituhannelle. Olemme tulleet pois 1970-luvulta”, Kemppainen luonnehtii.

Hätäkeskuslaitos tekee asiakkailleen palautekyselyn järjestelmästä myöhemmin tänä vuonna. Toistaiseksi palautetta on tullut lähinnä puhelimitse ja sähköpostitse. Palautteen mukaan järjestelmä on varsin selkeä ja helppokäyttöinen.

”Meillä on myös asiakaspalvelunumero, jossa neuvotaan mielellään järjestelmän käytössä sekä ilmoitinlaitteisiin liittyvissä kysymyksissä. Myös virkapostia voi toimittaa aina osoitteeseen ilmoitinlaitteet@112.fi”, Kemppainen sanoo.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää