Onnettomuuksien ehkäisy 11.3.2021

SPEK: Kotihoidossa merkittäviä turvallisuusongelmia, hoitajat kovilla

Varsinkin iäkkäiden ja muistisairaiden asiakkaiden turvallisuus huolestutti työntekijöitä.

Varsinkin iäkkäiden ja muistisairaiden asiakkaiden turvallisuus huolestutti työntekijöitä.

Kotihoidossa on merkittäviä turvallisuusongelmia verrattuna muihin hoivamuotoihin. Tämä käy ilmi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tekemästä tutkimuksesta, joka perustuu Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin jäsenille tehtyyn kyselyyn erityisryhmien asumisturvallisuudesta. 

Tutkimuksen mukaan lähes kolme neljästä kotihoidon työntekijästä oli huomannut asiakkaidensa arjessa useita turvallisuusongelmia. Ne liittyivät paitsi liikkumiseen ja yleiseen asumisturvallisuuteen myös palo- ja poistumisturvallisuuteen. Kotihoidossa ihminen on lähes aina turvallisuutensa kanssa yksin.

Lähi- ja perushoitajista 66 prosenttia on huolissaan kotihoidossa olevien asiakkaittensa turvallisuudesta viikoittain, päivittäin tai jopa jatkuvasti. Varsinkin iäkkäiden ja muistisairaiden asiakkaiden turvallisuus huolestutti työntekijöitä.

Työntekijöillä on velvollisuus ilmoittaa epäkohdista, mutta toisinaan heitä kielletään tekemästä lainmukaisia ilmoituksia. SuPerin asiantuntija Sari Ilonummi kertoo, että SuPerissa tämä on hyvin tunnettu ongelma. Vaikka lainsäädännössä lukee, että ilmoitus ei saa johtaa vastatoimiin, niitä on kohdistettu työntekijöihin.

Kysely tehtiin kevättalvella 2019 ja siihen vastasi 3 430 superilaista lähi- ja perushoitajaa. Tutkimuksen teki SPEKin erikoistutkija Tarja Ojala

Katso täältä Superin ja SPEKin asiantuntijoiden keskustelu tutkimuksen tuloksista.

Lähde: SPEK

Kuva: Pixabay

Lue lisää