Operatiivinen toiminta 14.9.2016

Ongelmat viivästyttävät Ericaa – laitoksilta tiukka lausunto

Hätäkeskusten päivystyssaleihin aletaan kouluttaa lisää päivystäjiä.

Hätäkeskusten päivystyssaleihin aletaan kouluttaa lisää päivystäjiä.

Erica-hätäkeskustietojärjestelmässä on puutteita ja ongelmia, joiden takia pelastuslaitokset eivät hyväksy järjestelmän nykyistä versiota.

Pelastusjohtajien 25. elokuuta päivätyssä lausunnossa sanotaan, että tietojärjestelmän nykyinen testauksessa oleva, käyttöönottoversioksi tarkoitettu versio ei ole pelastuslaitosten näkökulmasta hyväksyttävissä.

Lausunnon mukaan merkittävimmät puutteet tietojärjestelmässä liittyvät vasteenlaskentaan, hälyttämiskokonaisuuteen ja ohjeistukseen. Lisäksi muita käyttöönottoon liittyviä ongelmia ovat liitynnät taustajärjestelmiin sekä aikataulujen viivästymiset ja epätietoisuus niistä.

Lausunnon mukaan nykyinen vasteenlaskentatyökalu ei toimi, eikä sitä saada toimimaan pelastustoimen vaatimusten mukaisesti.

Pelastusjohtajat toteavat, että tietojärjestelmän hallittu ja varmennettu käyttöönotto pelastustoimen vaatimusten mukaisesti ei ole mahdollista suunnitellulla aikataululla.

Käyttöönottotyötä ei ole vielä voitu aloittaa pelastuslaitoksissa, mikä tuo hankkeelle ylimääräisiä kustannuksia ja resursointiin liittyviä ongelmia.

Erican piti tulla operatiiviseen käyttöön vuosina 2016-2017.

Lue koko lausunto tästä.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Hätäkeskuslaitos

Lue lisää