Operatiivinen toiminta 10.11.2016

Kemikaalionnettomuuksiin parannettu ESCAPE-seurantamalli

Kuva kemikaalionnettomuusharjoituksesta. Vuotoa rajoitetaan päästöaineen talteenotolla säkkiputkeen.

Kuva kemikaalionnettomuusharjoituksesta. Vuotoa rajoitetaan päästöaineen talteenotolla säkkiputkeen.

Maamme pelastushenkilöstö on käyttänyt matemaattista mallia nimeltä ESCAPE jo yli parikymmentä vuotta kemikaalionnettomuuksien seurausten arviointiin. Mallista on nyt parannettu versio, jonka käyttö on aiempaa yksinkertaisempaa ja tulokset tarkempia. Uusi malliversio pystyy muun muassa käyttämään automaattisesti ja tosiaikaisesti parhaita saatavilla olevia säätietoja leviämis- ja vaara-alueita arvioitaessa.

Käyttäjälle tämä uudistus näkyy siten, että ESCAPE-laskennan lähtötietoina tarvitsee määritellä ainoastaan onnettomuustapaus, mutta ei säätietoja. Malli soveltuu sekä ilmaa raskaampien kaasupilvien että passiivisesti leviävien epäpuhtauksien arviointiin. Sillä voidaan laskea noin 30 maassamme yleisimmin käytettävää ja kuljetettavaa kemikaalia.

Uusi malliversio perustuu internet-selainten käyttöön. Se toimii tietokoneiden lisäksi tableteilla ja matkapuhelimissa. Malli toimii ainakin yleisimpien verkkoselainten uusimmissa versioissa.

Teksti: Jaakko Kukkonen  Kuvat: Etelä-Savon pelastuslaitos

Lue lisää Pelastustiedosta 8/2016.

ESCAPE-mallilla laskettu kaasuvanan (vasen) ja kaasupilven (oikea) kulkeutuminen ja hajaantuminen ilmakehässä eräissä oletetuissa onnettomuustilanteissa. Vasemmalla kaasuvana on syntynyt kloorin huomattavan suuressa säiliövuodossa. Oikealla kaasupilven on aiheuttanut säiliörikko, jossa säiliön koko sisällön on oletettu vapautuneen hetkellisesti ilmakehään.

 

Lue lisää