Operatiivinen toiminta 1.3.2019

Keskustelua: Asiantuntijoille parempi painoarvo Otkesin tutkinnoissa

Mäntyharjun Kinnissä tapahtui vaarallisten aineiden onnettomuus, kun liikennepaikalle pysäköidyt 50 säiliövaunua lähtivät itsekseen liikkeelle.

Mäntyharjun Kinnissä tapahtui vaarallisten aineiden onnettomuus, kun liikennepaikalle pysäköidyt 50 säiliövaunua lähtivät itsekseen liikkeelle.

Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) tehtävänä on tutkia kaikki suuronnettomuudet ja suuronnettomuuden vaaratilanteet. Turvallisuustutkintaa suoritetaan turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi.

Mäntyharjun Kinnissä 7.4.2018 tapahtuneesta vaarallisten aineiden onnettomuuden tutkintaraportissa OTKES on perustellusti nostanut esiin pelastushenkilöstön turvalliseen työskentelyyn liittyviä huomioita. Kannanotot esimerkiksi johtokeskuksen puutteellisesta tilannekuvasta, TOJE:n tarpeellisuudesta kohteessa ja ympäristövahinkojen torjunnan laiminlyönnistä ovat kyseenalaisia.

Pelastustoiminnan johtajana toiminut palomestari teki nykymuotoisen pelastustoiminnan johtamisoppien mukaisen ja perustellun ratkaisun johtaa tilannetta etäältä. Onnettomuuspaikalta välitettiin tilannekuvaa johtokeskukseen lukuisin puhelinsoitoin, videokuvalla, valokuvin ja VIRVE-viestinnällä. ISTIKE otti ohjeistuksen mukaisesti tilanteen seurantaansa, kun päivystävä palomestari kohotti onnettomuuden keskisuureksi ja piti alussa tilannepäiväkirjaa.

Pelastustoimintaan osallistuneet viranomaiset ja muut toimijat organisoituivat ja yhteistoiminta oli tilanteeseen nähden hyvää ja johtovastuut selkeät. Kohteessa ei ollut useita viranomaisia eikä henkilöstön määräkään ollut suuri, joten TOJE:n perustaminen kohteeseen ei ollut tarpeellista.

Onnettomuudessa hyödynnettiin täysimääräisesti kaikkea Etelä-Savon pelastuslaitokselta onnettomuuden torjuntaan soveltuvaa kalustoa. Lisäksi hyödynnettiin Kymenlaakson pelastuslaitoksen kalustoa ja kahta yksityistä ADR-imuautoa. Liikenneviraston ja VR:n kaluston hyödynnettävyyttä selvitettiin tiedustelemalla asiaa Rata P51:ltä. Pelastuslaitos konsultoi onnettomuuden aikana useita eri ympäristöasiantuntijoita ja heidän näkemyksen mukaan aineen leviämisen estämiseksi ei sillä hetkellä olleen tiedon valossa ollut pelastuslaitoksella enää mitään tehtävissä.

Vesiliukoisen MTBE:n leviämisen ja vesistöön pääsyn estäminen vaatii ennalta varautumista. Pelastustoiminnan painopiste siirtyi näiden tietojen valossa siihen, että muissa 49 vaunussa oleva herkästi syttyvä MTBE saatiin siirrettyä etäälle mahdollisen syttymän varalle.

On erittäin tärkeää, että vakavat onnettomuudet tutkitaan ja syyt selvitetään, jotta valitettavista tapahtumista voidaan ottaa opiksi. Raporttien laadinnassa on hyödynnettävä laaja-alaisesti erityisasiantuntijoita ja heidän näkemyksilleen on annettava asiaan kuuluvaa painoarvo.

Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Tuomo Halmeslahti, pelastuspäällikkö

Eero Aho, palomestari

Etelä-Savon pelastuslaitos

Lue lisää