Operatiivinen toiminta 23.9.2021

Pohjois-Karjala kokeilee uudenlaista rekrytointia: asemavastaavalta ei vaadita pelastustoimen tutkintoa – taustalla pula ammattilaisista

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella kokeillaan, löytyisikö asemavastaava kelpoisuusvaatimuksia muuttamalla.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella kokeillaan, löytyisikö asemavastaava kelpoisuusvaatimuksia muuttamalla.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella alkaa lähiaikoina pilotointi, jossa Juuan paloasemalle palkattavan asemamestarin tehtävänimikettä ja kelpoisuusvaatimuksia muutetaan. 

Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi kertoo, että syy kokeilulle on pula pelastustoimen ammattilaisista, myös alipäällystöstä ja asemamestareista. 

”Esimerkiksi Juukaan on haettu asemamestaria useita kertoja, emmekä ole saaneet yhtään tehtävään sopivaa hakijaa.”

Viitaniemi kertoo, että uusi asemavastaavan tehtävä tulee sisäiseen hakuun määräajaksi. Mikäli hakijoita saadaan, pilotoinnin jälkeen päätetään uuden toimintamallin vakiinnuttamisesta. Haussa on esimiesosaamista, eikä virkaan vaadita pelastustoimen alipäällystö- tai päällystökoulutusta. Näin esimerkiksi korkeakoulutetuttuja ensihoitajia ei suljeta haun ulkopuolelle. 

”Meillä on suuri joukko ensihoidossa työskentelevää henkilöstöä, joka on suorittanut myös ylempiä korkeakoulututkintoja. Heillä on myös johtamis- ja esimiesosaamista”, Viitaniemi sanoo. 

Ensihoito pelastustoimea suuremmassa roolissa

Viitaniemi kertoo, että monella alueen paloasemalla ensihoito on paljon suuremmassa roolissa kuin pelastustoimi. Siksi esimiestyökin voi liittyä enemmän ensihoidon kuin pelastustoimen tehtäviin. Nyt esimiestyöhönkin voidaan saada enemmän ensihoidon substanssiosaamista.

Mikäli asemavastaavaksi valikoituu henkilö, jolla ei ole pelastustoimen koulutusta, pelastustoimen valmius täytyy rakentaa uudella tavalla.

”Henkilö, jolla ei ole pelastustoimen ammattitutkintoa, voi osallistua ainoastaan pelastustoimen tuki- ja ensivastetehtäviin, ei varsinaiseen pelastustoimintaan. Hänen päätyönsä on nimenomaan esimiestyö, ei pelastustoiminta. Siihen on muita ratkaisuja.”

Pelastustoiminnan johtamiseen alueella on oma järjestelmänsä, alueelliset ryhmänjohtajapäivystäjät, jotka ovat käytettävissä tarvittaessa. Lisäksi vapaalla oleva päätoiminen sekä sivutoiminen pelastushenkilöstö hälytetään tehtäville samalla tavalla kuin ennenkin.

Viitaniemi sanoo, että rekrytoinnissa on pakko kehittää innovatiivisia ratkaisuja, koska työvoima ei muuten riitä, varsinkaan, jos pelastustoimen ammattilaisten koulutusmäärät eivät kasva.

”Muutaman vuoden päästä meillä on akuutti ongelma käsissä. Vielä ollaan pärjätty auttavasti.”

Lue lisää: Moniammatillisia ambulansseja Pohjois-Karjalaan — alkusammutusvälineistä palomies saa ”vähän kättä pidempää” palopaikalla

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Kimmo Kaisto

Lue lisää