Operatiivinen toiminta 7.2.2019

Pohjoismaiset viranomaisverkot yhdistyvät – viranomaisten keskinäinen viestintä helpottuu

Raja-alueiden päivittäisessä yhteistyössä verkkojen yhdistämisen hyödyt näkyvät nopeasti, esimerkiksi silloin, kun on tarve pyytää naapurimaalta apua.

Raja-alueiden päivittäisessä yhteistyössä verkkojen yhdistämisen hyödyt näkyvät nopeasti, esimerkiksi silloin, kun on tarve pyytää naapurimaalta apua.

Jatkossa suomalaiset, ruotsalaiset ja norjalaiset viranomaisverkot toimivat saumatta myös oman maan rajojen ulkopuolella. Tämä helpottaa pohjoismaisten pelastusviranomaisten keskinäistä viestintää onnettomuus- ja kriisitilanteissa.

Suomen Virve-verkko ja Ruotsin vastaava Rakel-verkko yhdistyvät virallisesti tänään 7. helmikuuta. Tätä ennen on jo yhdistetty Suomen ja Norjan sekä Ruotsin ja Norjan viranomaisverkot.

Raja-alueiden päivittäisessä yhteistyössä verkkojen yhdistämisen hyödyt näkyvät nopeasti, esimerkiksi silloin, kun on tarve pyytää naapurimaalta apua. Aiemmin viestintä viranomaisverkossa oli mahdollista vain rajan välittömässä läheisyydessä. Jatkossa viestintä esimerkiksi suomalaisessa Virve-verkossa onnistuu kaikkialla Ruotsissa tai Norjassa.

Viestintäyhteyksille tarvetta

”Uudesta viranomaisverkkojen yhteydestä hyötyvät kaikki turvallisuusviranomaiset. Erityisesti se helpottaa poliisin, pelastustoimen ja sairaankuljetuksen päivittäisten tehtävien hoitamista normaalioloissa ja suuronnettomuuksissa. Tämä on merkittävä askel pohjoismaisen pelastusyhteistyön kehittämisessä”, sisäministeri Kai Mykkänen toteaa.

Pohjoismainen yhteistyö onnettomuus- ja kriisitilanteissa on osoittautunut toimivaksi ja tiiviiksi.

”Viime kesän metsäpaloissa Ruotsille annettu pelastusapu näytti, että pohjoismaisten kriittisten viestiyhteyksien tarve on ilmeinen tilanteissa, joissa annetaan apua Pohjoismaiden välillä. Onneksi olimme jo aikaisemmin aloittaneet verkkojemme yhdistämisen”, kertoo pelastusneuvos Janne Koivukoski.

Lähde: sisäministeriö

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää