Operatiivinen toiminta 27.4.2018

Robotit vaarallisiin työtehtäviin? SSPL: kenttä tarvitsee uutta teknologiaa

Uutta teknologiaa edustavat muun muassa dronet, jotka helpottavat operatiivista johtamista.

Uutta teknologiaa edustavat muun muassa dronet, jotka helpottavat operatiivista johtamista.

Pelastustoimen pitäisi ottaa haltuun uusi teknologia. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto esittää, että sisäministeriö käynnistäisi hankkeen, joka kehittäisi alan teknologiaa ja digitalisaatiota. SSPL luovutti torstaina esityksen aiheesta sisäministeri Kai Mykkäselle.

”Pitäisi miettiä, miten tällä hetkellä palokunnissa käytettävää tekniikkaa voisi kehittää. Meillä ei ole aiheeseen liittyvää hanketta”, sanoo Suomen Sopimuspalokuntien Liiton toiminnanjohtaja Isto Kujala.

Kujalan mukaan Suomeen tarvitaan hanke, jossa kartoitettaisiin, millaista uutta tekniikkaa operatiivisessa käytössä on, miten sitä saataisiin käyttöön vielä tehokkaammin, ja miten sitä kehitettäisiin sekä sovellettaisiin. Hän näkee, että hankkeen käynnistäminen, koordinointi, yhteistyökumppanien etsiminen ja rahoituksen järjestäminen on sisäministeriön vastuulla.

Kujalan mukaan uutta teknologiaa pitäisi kehittää erityisesti vaarallisiin työtehtäviin kuten savu- tai pelastussukellukseen. Työtehtäviä pitäisi automatisoida esimerkiksi robottien avulla. Kujalan mukaan puolustusvoimat on käyttänyt robotteja jo pitkään vaaralliseen työhön. Hän kysyy, miksei pelastustoimi voisi tehdä samoin.

”Esimerkiksi pelastussukellus on niin vaarallista, että herää kysymys, minkä ihmeen takia sitä tehdään jatkuvasti. Eikö voitaisi miettiä keinoja, joilla siitä voisi luopua?”

Ratkaisu miehistöpulaan ja ikääntymiseen

Uusi teknologia voisi myös keventää raskaita ja vaativia työtehtäviä. Maaseudun pienissä sopimuspalokunnissa tämä tulisi tarpeeseen, sillä sopimuspalokuntien väki vähenee koko ajan. Uuden teknologian myötä tehtävistä selvittäisiin vähemmällä miehistöllä kuin aikaisemmin. Kujala uskoo, että ammattihenkilöstölläkin on samansuuntaisia tarpeita, koska palomiehet ikääntyvät.

”Työtä pitäisi pystyä keventämään niin, että ihmiset jaksaisivat tehdä sitä helpommin.”

SSPL:n mukaan uudet innovaatiot voisivat myös tuoda työpaikkoja pelastuskaluston valmistajille.

”Kun me kehitämme pelastusalan teknologiaa, myös he saisivat töitä tehdessään kentälle tekniikkaa. Jos onnistutaan oikein hyvin, innovaatiot voisivat käydä kaupaksi ulkomaillakin ja tuoda työtä sekä rahaa Suomeen.”

Kujala mainitsee hyvänä esimerkkinä alan uusien sammutusmenetelmien kehittämisen. Hyödyllisiä ovat esimerkiksi erilaiset sammutusheitteet, joilla voidaan vähentää savusukeltamisen tarvetta. Hän uskoo, että laitteet hyödyttäisivät varsinkin harvaan asuttujen seutujen palokuntia pienissä rakennuspaloissa. Toistaiseksi niitä tosin on operatiivisessa käytössä vain vähän.

Teksti: Kaisu Puranen

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää