Operatiivinen toiminta 30.10.2019

Tutkimus: suomalaiset haluaisivat nostaa palomiesten palkkausta

Ero palomiesten nykyisen lisättömän bruttopalkan ja suomalaisten olettaman palkan välillä on tuntuva, noin 1000 euroa.

Ero palomiesten nykyisen lisättömän bruttopalkan ja suomalaisten olettaman palkan välillä on tuntuva, noin 1000 euroa.

Suomalaiset haluaisivat nostaa palomiesten palkkoja, paljastaa Suomen Palomiesliiton teettämä tutkimus. Ero palomiesten nykyisen lisättömän bruttopalkan ja suomalaisten olettaman palkan välillä on tuntuva, noin 1000 euroa.

Jopa 58 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että palomiesten palkkatasoa pitäisi pitkäjänteisesti nostaa. Suomalaiset arvioivat, että koulutetun täyspäiväistä työtä (42h/vko) tekevän palomiehen bruttopalkka kuukaudessa ilman lisiä olisi 3000 euroa. Palomiehille toivottiin kuitenkin selkeää korotusta palkkaan ja oikeudenmukaisena bruttopalkkana ennen lisiä pidettiin keskimäärin 3421 euroa kuukaudessa.

Todellisuudessa esimerkiksi Helsingissä täyspäiväiset palomiehet tienaavat ilman lisiä bruttona alle 2000 euroa kuukaudessa. Palomiehet saavat peruspalkan päälle lisiä, jotka vaihtelevat esimerkiksi osaamisen, iän ja työaikojen mukaan.

”Palomiesten ammattikuntaa arvostetaan suomalaisten keskuudessa, mutta sama arvostus ei näy palkkauksessa. Suomalaiset ovat nähneet ja ymmärtäneet palomiesten monipuolisen työnkuvan, mutta monille alan palkkaus tulee kovana yllätyksenä”, sanoo Suomen Palomiesliiton edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.

Kun suomalaisilta kysyttiin, vastaako palomiesten palkkaus työn vaativuutta ja osaamista jopa 42 prosenttia vastaajista ei osannut arvioida asiaa.

”Alhainen palkka ei vastaa palomiesten monipuolista työnkuvaa ja osaamista. Jo nyt on nähtävissä, että tietyillä paikkakunnilla muun muassa matala palkka aiheuttaa rekrytointiongelmia”, Jaakkola sanoo.

Lue tutkimus täältä.

TNS Kantarin tekemä ja Suomen Palomiesliiton teettämä tutkimus toteutettiin kesäkuussa 2019. Kyselyyn vastasi 1027 henkilöä, jotka edustavat maamme 15-74 –vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä.

Lähde: Suomen Palomiesliitto

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää