Operatiivinen toiminta 27.6.2019

Video: Laaja tulipalo turvesuolla oli työläs sammuttaa – viiden pelastuslaitoksen yhteistyö toimi raskaissa olosuhteissa

Turvetuotantoalueen tulipalon sammuttaminen vei neljä vuorokautta ja työllisti viiden pelastuslaitoksen joukkoja Taipalsaarella Etelä-Karjalassa kesäkuun puolivälissä. Raskasta sammutustoimintaa tuki myös Puolustusvoimat ja rajavartiolaitos. Noin kaksi kolmasosaa pelastushenkilöstöstä oli sopimuspalokuntalaisia. 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen Taipalsaarelle Suursuon turvetuotantoalueelle maanantaina 10. kesäkuuta kello 14.09. Ensimmäiset yksiköt olivat paikalla kello 14.25.

Turvetuotantoalueella oli syttynyt tulipalo, jossa oli useita palopesäkkeitä. Voimakas tuuli levitti laajalle savua alueelta ja edisti myös tulipalon leviämistä. Savunmuodostus oli erittäin voimakasta ja se näkyi kauas.

Turvetuotantoalueella oli syttynyt tulipalo, jossa oli useita palopesäkkeitä.

Turvetuotantoalue on erittäin haasteellinen sammutettava, sillä palopesäkkeet ovat syvällä turvesuossa ja ne syttyvät helposti uudelleen sammuttamisen jälkeen. Turvetuotantoalueen omistajan mukaan palo syttyi todennäköisesti työkoneen kipinästä.

Palopesäkkeitä syttyi uudelleen

Maanantain aikana tulipalo levisi osittain myös metsän reunoihin, mutta se saatiin hallintaan ja sen leviäminen saatiin pysäytettyä.

Tiistaina 11. kesäkuuta tuuli tyyntyi. Sammutustyöt etenivät hyvin aamupäivän ja päivän aikana. Alkuillasta tuuli kuitenkin kääntyi ja käytännössä koko palanut alue alkoi savuttaa uudelleen. Useita jo sammutettuja palopesäkkeitä syttyi uudelleen. Tilanne saatiin rauhoittumaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, jolloin tuuli tyyntyi. Myös yön kosteus auttoi sammutustyötä.

Sammutustoiminta turvesuolla oli erittäin raskasta

Sammutustöitä jatkettiin keskiviikkona 12. kesäkuuta. Torstaihin 13. kesäkuuta mennessä suurin osa palopesäkkeistä oli saatu sammumaan. Niiden uudelleen syttyminen oli kuitenkin edelleen mahdollista.

Pelastustoiminta alueella päättyi perjantaina 14. kesäkuuta kello 14. Jälkivartioinnista vastaa turvetuotantoalueen omistaja Vapo Oy, ja sitä jatketaan aina heinäkuun puoleenväliin saakka.

Palaneen alueen koko on noin 100 hehtaaria turvetuotantosuota ja 20 hehtaaria metsää.

Yli 500 henkilöä osallistui – resurssit tiukilla

Väestölle ei tilanteesta aiheutunut merkittävää vaaraa. Paloalueen lähistöllä ei ole laajaa asutusta, vain yksittäisiä taloja ja kesämökkejä. Pelastuslaitos kehotti median ja sosiaalisen median välityksellä alueen asukkaita poistumaan savun alta ja siirtymään sisätiloihin sekä sulkemaan ovet ja ikkunat. Paloaluetta lähimmissä taloissa käytiin paikan päällä varoittamassa asukkaita sammutusjoukkojen toimesta.

Sekä Puolustusvoimista että Rajavartiolaitokselta helikopterit tukivat sammutusta.

Sammutus- ja tukitehtäviin osallistui neljän vuorokauden aikana yli 500 henkilöä. Sammutustoimintaan osallistui joukkoja viideltä pelastuslaitokselta: Etelä-Karjalasta, Kymenlaaksosta, Etelä-Savosta, Päijät-Hämeestä ja Pohjois-Karjalasta. Noin kaksi kolmasosaa henkilöstöstä oli sopimuspalokuntalaisia. Pelastuslaitosten välinen yhteistyö ja resurssien jako yli omien toiminta-alueiden sujui erinomaisesti.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen resurssit joutuivat palon aikana tiukille. Henkilöstö venyi haastavassa tilanteessa hienosti. Arjen jokapäiväinen pelastustoiminta saatiin turvattua ja paloasemien vahvuudet olivat riittävät. Muita päällekkäisiä suuria onnettomuustehtäviä ei onneksi ole turvesuon palon aikana tapahtunut alueella.

Helikoptereita ja RPAS-toimintaa

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tuki sammutustoimintaan oli merkittävää. Sekä Puolustusvoimista että Rajavartiolaitokselta helikopterit tukivat sammutusta. Puolustusvoimilta oli paikalla lähes 100 hengen työosasto lähes kolmen vuorokauden ajan. Puolustusvoimilta on saatu myös kalustotukea. Lappeenrannan Ilmailuyhdistyksen valvontalentokone tuotti arvokasta tilannekuvaa alueelta.

Tilannekuvassa tukivat merkittävästi myös pelastuslaitoksen omat RPAS –yksiköt, jotka tuottivat livekuvaa alueelta pelastuslaitoksen johtokeskukseen. Sammutusjoukkojen huollosta vastasi Lappeenrannan palokuntanaiset yhteistoiminnassa muiden alueen naisosastojen kanssa. Pelastuslaitoksen johtokeskus toimi ympäri vuorokauden Lappeenrannassa maanantaista perjantaihin.

Vahva yhteistyö raskaissa olosuhteissa

Sammutustoiminta turvesuolla oli erittäin raskasta. Kaikki sammutustöihin osallistuneet antoivat todella ison panoksen vaativissa olosuhteissa. Joukkojen välinen yhteistyö ja yhteishenki oli koko tehtävän ajan vahvaa. Onnettomuus toi esille pelastustoimen tehokkaan paikallisen, alueellisen sekä kansallisen suorituskyvyn ja eri turvallisuusviranomaisten välisen hyvän yhteistyö- ja suorituskyvyn.

Palaneen alueen koko on noin 100 hehtaaria turvetuotantosuota ja 20 hehtaaria metsää.

Pelastuslaitos viesti tilanteesta aktiivisesti medialle, sidosryhmille ja sosiaaliseen mediaan. Onnettomuustiedottamisen lisäksi nostettiin esiin strategisia viestejä, kuten sopimuspalokuntien ja yhteistyön merkitystä ja uuden teknologian käyttöä. Pelastuslaitos järjesti Lappeenrannassa tiedotustilaisuuden medialle maanantaina illalla.

Sisäministeriön pelastusosasto, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Onnettomuustutkintakeskus pidettiin ajan tasalla tilanteen etenemisestä. Taipalsaaren kunnan johto informoitiin tilanteesta heti alkuvaiheessa. Pelastuslaitos piti jatkuvaa yhteyttä myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoteen, josta on ohjeistettu esimerkiksi kotisairaanhoidon toimintaa alueella.

Teksti: Johanna Franzén

Kuvat: Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Lue lisää