Paloturvallisuus 18.5.2021

Akkupalosammuttimet testissä – veteen upotuksella paras sammutusteho

Testissä olleet akkupalosammuttimet.

Testissä olleet akkupalosammuttimet.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja Pelastusopisto testasivat erilaisia sammutusmenetelmiä litiumioniakkupalon sammuttamiseen. Testeissä todettiin, että litiumioniakkupalon sammuttaminen on hyvin vaikeaa ja riskialtista. Mikään testeissä ollut sammutin tai vesiruiskusammutus ei sammuttanut akkupaloa välittömästi. Akkupalo saatiin parhaiten sammumaan upottamalla akku veteen.

Tukesin ja Pelastusopiston hankkeessa vertailtiin erilaisten sammutusmenetelmien tehokkuutta litiumioniakkupalon sammuttamiseen ja eri menetelmien aiheuttamia päästöjä. Samalla arvioitiin sammutusmenetelmien aiheuttamia käyttöturvallisuusriskejä ja käyttökelpoisuutta alkusammutuksessa. Sammutusmenetelminä käytettiin kolmea erimerkkistä akkupaloon markkinoitavaa käsisammutinta sekä vaahtosammutinta, vesiruiskua ja vesiupotusta.

Litiumioniakkupaloon ei ole määritelty vakioitua testimenetelmää, jonka avulla sammutusteho voitaisiin määritellä. Valmistajan on kuitenkin ilmoitettava tuotteen sammutusteho. Sammutustehosta on annettava totuudenmukainen kuva ja sammuttimen käytöstä riittävät tiedot turvallisesta käsittelytavasta. Sammuttimen turvallisuudesta vastaavat valmistaja, maahantuoja ja myyjä.

Veteen upotus oli tehokkain ja vähäpäästöisin

Testissä käytettiin energiamäärältään akkuporakoneen akkua vastaavaa (noin 100 Wh) kymmenen sylinterikennon kokonaisuutta. Mikään testissä ollut sammutin tai vesiruiskusammutus ei pystynyt sammuttamaan akkupaloa välittömästi. Sammutusteholtaan parhain oli upotusmenetelmä, jolla myös päästöt olivat pienimmät. Mitä nopeammin upotus tehtiin kennojen syttymisen jälkeen, sitä vähemmän päästöjä syntyi. Upotusmenetelmän käyttö palavan akun sammuttamiseen voi kuitenkin olla vaarallista erityisesti suojautumattomalle sammuttajalle. Upotusveden analyysit osoittivat, että kennoista liukenee veteen fluoria, metalleja ja perfluorattuja alkyyliyhdisteitä. Siksi upotusvesi on käsiteltävä poikkeavana jätevetenä. Sammutustehon tarkempi arviointi vaatisi kuitenkin erityyppisten litiumioniakkujen käyttöä testeissä.

Kennot veteen upotuksen jälkeen. Sammuttamisen jälkeen osa kennoista oli edelleen ehjiä, mutta tulee huomioida, että kennojen lämmitykseen käytettiin vain yhtä juotoskynää.

”Tarkkoja sammutustehovaatimuksia akkupaloon ei sammuttimille ole. Siksi sammuttimien markkinoinnissa sekä sammuttimien käyttöohjeissa ja merkinnöissä pitää olla totuudenmukaiset tiedot sammutustehosta. Akkupaloon tarkoitetun sammuttimen mukana on tärkeää olla tiedot myös palon erityspiirteistä ja sammuttajalle aiheutuvista riskeistä”, sanoo ylitarkastaja Karoliina Meurman Tukesista.

Hänen mukaansa hanke osoitti selvästi sen, kuinka vaikeaa on kehittää toistettava testimenetelmä litiumioni-akkupaloon. Testissä käytettiin nyt vain yhtä akkukemiaa ja -tyyppiä. 

”Sammutustehon osalta ei myöskään ollut yllätys, ettei yksikään sammutin tai sammute ollut ihmeaine.”

Akkupalon riski pienemmäksi omalla toiminnalla

Varautumisella on tärkeä rooli akkupalojen ehkäisyssä. Pitää välttää akkujen lataamista tilassa, jossa on syttyviä materiaaleja aivan akun läheisyydessä. Akkuja ei saa jättää lataukseen valvomatta, ellei niitä voida ladata paloturvallisessa tilassa. Jos akut ovat saaneet ulkoisia kolhuja tai alkaneet jo turvota, ne pitäisi uusia. Vioittuneet akut sijoitetaan paikkaan, jossa ne eivät aiheuta syttyessään tulipaloa. Jos akut kuumentuvat voimakkaasti ladattaessa, ne kannattaa vaihtaa hyvissä ajoin uusiin.

Jos akkupalo syttyy, palon vakavuus riippuu akun koosta. Akkupalossa tapahtuva reaktio katkaistaan jäähdyttämällä. Jäähdytysvaikutus tulee saada kennojen väliin. Pienimpien, kuten kännyköiden akkujen akkupalotapahtuma on lyhyt. Tällöin sammutinta tarvitaan akun sytyttämien muiden materiaalien sammuttamiseen, johon yleensä riittää normaali vaahtosammutin. Tilan tuulettaminen palamisessa syntyneistä ärsyttävistä kemikaaleista on tärkeää.

Jos palon aiheuttaa esimerkiksi akkuporakoneen akku tai sitä suurempi, on palotapahtuma pidempi ja yleensä aggressiivisempi. Palo tuottaa huonetilaan selvästi enemmän myrkyllisiä kaasuja, kuumia heitteitä ja palavien kaasujen leiskahduksia kuin esimerkiksi pienemmät puhelimen akut. Isompien akkujen sammuttaminen on erittäin vaikeaa hyvän suojakuoren vuoksi. Jotta jäähdyttävä vaikutus saataisiin kennojen väliin, sammute tulee suihkuttaa hyvin läheltä kohteeseen. Toisaalta hyvä suojakuori ehkäisee akusta tulevia heitteitä suojaten osin sammuttajaa, mutta läheltä sammutettaessa alkusammuttaja voi altistua palavien kaasujen leiskahduksille ja palossa syntyville myrkyllisille kaasuille, joiden pitoisuudet voivat olla hetkellisesti korkeita. Akun koosta riippumatta savulle altistumista on vältettävä. 

Hankkeessa olivat mukana Pelastusopisto, Tukes ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK. Hankkeeseen saatiin ulkopuolista rahoitusta Palosuojelun edistämissäätiöltä.

Hankkeen loppuraportti ja video litiumioniakkupalon sammuttamisesta.

Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
Kuvat: Karoliina Meurman

Lue lisää