Paloturvallisuus 16.3.2018

Automaattinen sammutuslaitteisto pelasti vähintään neljä viime vuonna

Palotarkastaja Markku Suominen ja Pirkanmaan PaloRAI-hankkeessa yksityiskotiin asennettu spinklerilaitteisto.

Palotarkastaja Markku Suominen ja Pirkanmaan PaloRAI-hankkeessa yksityiskotiin asennettu spinklerilaitteisto.

Automaattinen sammutuslaitteisto pelasti useita ihmishenkiä ja vähensi merkittävästi lievempiä henkilövahinkoja vuonna 2017.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella laadittiin selvitys automaattisen sammutuslaitteiston toiminnasta hoitolaitosten ja asuntojen tulipaloissa Suomessa viime vuonna.

Vuonna 2017 automaattinen sammutuslaitteisto aktivoitui 19 hoitolaitoksen ja asunnon tulipalossa. Laitteisto sammutti paloista 15 ja rajoitti paloa neljässä tapauksessa. Laitteiston aktivoineiden tulipalojen määrä oli noin kaksinkertainen aiempiin vuosiin verrattuna. Paloista yhdeksän on arvioitu olleen tahallisesti sytytettyjä.

 Automaattisen sammutuslaitteiston arvioidaan pelastaneen vähintään neljän ihmisen hengen. Nämä henkilöt olivat syttyneessä asunnossa niin kauan, että ilman sammutuslaitteiston vaikutusta he olisivat todennäköisesti menehtyneet. He eivät joko kyenneet tai halunneet poistua syttyneestä tilasta.

Edellä mainittujen neljän henkilön lisäksi ryhmäkotiasuntojen ja sairaaloiden syttyneissä palo-osastoissa oli palon hetkellä paikalla ihmisiä yhteensä noin 150. He olivat siis tilassa, johon savu ja palo olisivat saattaneet levitä laajaltikin hyvin nopeasti. Kymmenet potilaat ja asukkaat olivat kykenemättömiä poistumaan omatoimisesti.

Osa heistä oli esimerkiksi vuoteeseen hoidettavia tai heidän toimintakykynsä oli alentunut niin, ettei myöskään henkilökunta olisi saanut pelastettua heitä, jos tiloissa ei olisi ollut automattista sammutuslaitteistoa. Tällä perusteella on arvioitavissa, että sammutuslaitteisto pelasti useammankin kuin neljän henkilön hengen.

Sammutuslaitteistoja jo tuhansissa kohteissa

Automaattinen sammutuslaitteisto on osoittanut tarpeellisuutensa edellä mainituissa henkilöturvallisuuskohteissa jo useana vuonna. Automaattinen sammutuslaitteisto on aktivoitunut lähes 100 tulipalossa. Laitteisto on aktivoitunut muiden turvallisuusjärjestelyjen viivästyttyä. Esimerkiksi alkusammutusta ei ole ehditty aloittamaan riittävän nopeasti tai se on epäonnistunut.

Olosuhteet syttyneessä asuin- ja potilashuoneessa muodostuvat ihmiselle hengenvaaralliseksi yleensä noin kahdessa-kolmessa minuutissa palon syttymisestä. Ihmisen on poistuttava tilasta joko omatoimisesti tai hänet on pelastettava tässä ajassa. Jos tämä ei toteudu, ainoa keino parantaa henkilöturvallisuutta on asentaa tiloihin automaattinen sammutuslaitteisto. Se lisää myös hoitohenkilökunnan työturvallisuutta.

Jo 2000-luvun alusta asti hoitolaitokset sekä palvelu- ja tukiasunnot on tullut varustaa automaattisella sammutuslaitteistolla, jos poistumisturvallisuustutkimus näin edellyttää. Tällaisia sammutuslaitteistolla varustettuja niin sanottuja henkilöturvallisuuskohteita on Suomessa jo tuhansia.

Lähde: Pirkanmaan pelastuslaitos

Kuva: Teemu Heikkilä

Lue lisää